Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Poprawa zdrowia reprodukcyjnego w Afryce Subsaharyjskiej

Zły stan zdrowia reprodukcyjnego (RH) nastolatków nadal stanowi główną przyczynę zgonów i przyczynia się do wzrostu ubóstwa w Afryce Subsaharyjskiej. Finansowany przez UE projekt miał pomóc zwiększyć efektywność programów na rzecz poprawy tej sytuacji w Nigerze i Tanzanii.
Poprawa zdrowia reprodukcyjnego w Afryce Subsaharyjskiej
Obecne programy w zakresie RH nie są skuteczne, ze względu na słaby poziom integracji i odmienne normy kulturowe i praktyki w sektorach zdrowia i kształcenia, a także w obrębie szerszej społeczności. Celem projektu INTHEC (Health education and community integration: Evidence based strategies to increase equity, integration and effectiveness of reproductive health services for poor communities in sub Saharan Africa) była poprawa świadczenia usług w zakresie RH w tych dwóch krajach poprzez udostępnienie decydentom popartych dowodami informacji na temat dostępu do nich.

Aby wesprzeć realizację tego celu, uczeni przeprowadzili badanie, mające pomóc zidentyfikować obszary priorytetowe słabych stron usług w zakresie RH. Przeanalizowano dane dotyczące 6 955 osób z regionów Maradi i Tillabéry w Nigerii oraz 6 524 z regionów Mwanza i Iringa w Tanzanii. Mniej więcej połowę respondentów stanowiły kobiety, z których połowa była w wieku od 15 do 19 lat, tj. w najwyższej grupie wiekowej nastolatków, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W badaniu uwzględniono także inne grupy wiekowe, tj. 20-25, 26-29 i 30-34.

Wskaźnik korzystania z terapii w związku z zakażeniami przenoszonymi drogą płciową wynosił mniej niż 2% w każdej grupie wiekowej. Ponadto mniej niż jedna trzecia kobiet, które co najmniej raz urodziły dziecko, korzystała z opieki przedporodowej w czasie ostatniej ciąży.

Badacze przyjrzeli się także ważnym kwestiom i stereotypom dotyczącym sprawiedliwości i równości płci. Przykładowo w Nigerii kobiety obwiązuje ścisły zakaz wyrażania swojej seksualności lub korzystania z usług w zakresie RH bez zgody męża. Powstały filmy wideo, których użycie ułatwiło dyskusję o dostępności usług, przede wszystkim dając młodym ludziom forum do wyrażenia ich potrzeb w zakresie usług oraz przekazanie swoich opinii pracownikom służby zdrowia.

Do innych osiągnięć projektu należy strategia w zakresie RH nastolatków w placówkach opieki zdrowotnej, skupiająca się na miejscu pracy, wsparciu w zakresie RH dla nauczycieli, opiekunów i uczniów, a także zwiększająca korzystanie z usług zdrowotnych przez członków wspólnoty. Przykładowo w Tanzanii wdrożono usługę poufnego doradztwa za pośrednictwem wiadomości SMS integrującą oddolnych sprzedawców leków z formalnymi placówkami służby zdrowia, a przez to popularyzującą korzystanie z usług RH wśród młodzieży. Głównym celem przyszłych prac w ramach projektu INTHEC będzie zachęcenie uznanych lokalnych instytucji do wdrożenia tego typu interwencji aktywujących uczestnictwo społeczności.

Członkowie projektu mają nadzieję, że metody te ostatecznie zmienią pogląd społeczności na temat praw młodych ludzi. Ponieważ ministerstwa rządowe odpowiedzialne za politykę w sprawie RH nastolatków zarówno w Nigerii, jak i Tanzanii są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu INTHEC, działania i jego rezultaty powinny mieć poparcie lokalnych organów służby zdrowia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zdrowie reprodukcyjne, Afryka Subsaharyjska, nastolatki, kształcenie w dziedzinie zdrowia, zakażenia przenoszone drogą płciową
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę