Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ECHO — Wynik w skrócie

Project ID: 242189
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Hiszpania

Zwiększenie dostępu do danych dotyczących opieki zdrowotnej

ECHO to finansowany przez UE projekt mający na celu ocenę różnic w skuteczności opieki zdrowotnej i zbieranie informacji istotnych do formułowania polityki.
Zwiększenie dostępu do danych dotyczących opieki zdrowotnej
Jako że wiele europejskich systemów opieki zdrowotnej zabiega o łatwy i sprawiedliwy dostęp do najwyższej jakości opieki przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów, konieczne jest, aby główni interesariusze byli dobrze poinformowani. Projekt "European collaboration for healthcare optimization" (ECHO) wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu i ma na celu dostarczenie dowodów o niepożądanych zmianach w skuteczności opieki zdrowotnej z wykorzystaniem dopracowanego zestawu wskaźników wydajności.

Zespół projektu przygotował wspólny bank danych obejmujący dane administracyjne z pięciu krajów europejskich oraz szereg narzędzi internetowych w ramach kompleksowego systemu wiedzy. System zapewnia użytkownikom sprawiedliwy dostęp, jakość i bezpieczeństwo oraz skuteczność opieki zdrowotnej na poziomie szpitali, jednostek administracyjnych służby zdrowia, regionów i krajów.

W ramach projektu ECHO skoncentrowano się na opracowaniu solidnej metodologii porównywania wydajności różnych systemów opieki zdrowotnej poprzez ujednolicenie informacji z 200 milion wypisów szpitalnych, budowanie skutecznych połączeń między różnymi językami kodowania obejmującymi do 50 wskaźników wydajności, co umożliwia porównywanie pacjentów i całych populacji oraz tworzenie kryteriów pozwalających na przeprowadzanie znaczących międzynarodowych porównań.

Raporty wydajności Atlas dla projektu ECHO odnotowują niepożądane różnice w wydajności systemów opieki zdrowotnej w różnych krajach uczestniczących w projekcie ECHO, dotyczące opieki w zakresie chorób układu krążenia, opieki o niższej wartości i potencjalnie możliwych do uniknięcia przyjęć do szpitala. Raporty te, dostępne na stronie internetowej projektu ECHO, przedstawiają różnice na poziomie międzynarodowym i krajowym pod względem wydajności, ewolucji w czasie, wpływu gradientu społeczno-ekonomicznego na poziomie populacji i dostarczają pewne przesłania polityczne na podstawie wyników.

Jak dotąd projekt ECHO pokazał, że możliwe jest utworzenie infrastruktury badawczej opartej na rutynowych danych na poziomie pacjenta z różnych krajów. Projekt pokazał również, że można sprawić, by dane te były wiarygodne i dokładne dla różnych systemów opieki zdrowotnej.

Koncepcja i metody projektu ECHO zostały uznane za znaczące przez szereg instytucji międzynarodowych, stanowiąc jedną z inicjatyw oceny wydajności systemu opieki zdrowotnej (HSPA), na którą zwrócono szczególną uwagę w grupach eksperckich KE dotyczących oceny wydajności systemu opieki zdrowotnej. Zespół projektu ECHO doradza różnym ważnym grupom, w tym grupie ekspertów OECD w zakresie zróżnicowania praktyk medycznych i wskaźników jakości opieki medycznej. Z drugiej strony projekt ECHO może potencjalnie polepszać dostęp do opieki zdrowotnej o wysokiej jakości w całej Europie.

Niedawno opublikowane wydanie specjalne czasopisma European Journal of Public Health gromadzi szereg prac naukowych odzwierciedlających pracę zrealizowaną w ramach projektu ECHO.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dane dotyczące opieki zdrowotnej, wskaźniki wydajności, magazyn danych, system wiedzy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę