Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zrównoważone zarządzanie zasobami w Ameryce Łacińskiej

W ramach finansowanego ze środków UE projektu przygotowano zalecenia dotyczące zarządzania zasobami naturalnymi w Ameryce Łacińskiej. Głównym przedmiotem prac było ponowne wykorzystanie i recykling.
Zrównoważone zarządzanie zasobami w Ameryce Łacińskiej
Buenos Aires i Mexico City posłużyły jako studia przypadków w projekcie VIVACE ("Vital and viable services for natural resource management in Latin America"). Istniejące technologie i programy prowadzone w tych regionach nie stanowią wystarczającego wsparcia dla szybko rozrastających się obszarów miejskich. Potrzebne są nowe narzędzia i zrównoważone rozwiązania w zakresie wodociągów, kanalizacji i oczyszczania nieczystości stałych, z naciskiem na odzyskiwanie składników odżywczych i energii.

Ważnym odkryciem dokonanym w Meksyku było stwierdzenie, że małe projekty często dostarczają bardziej innowacyjnych rozwiązań, podczas gdy większe najczęściej realizowane są według tradycyjnych metod. W obu krajach zidentyfikowano i przetestowano ponad 20 technologii, poszukując potencjalnych rozwiązań.

Zorganizowano także warsztaty mające na celu przygotowanie przyszłych scenariuszy dla obszarów studiów przypadków. Następnym krokiem było przyprowadzenie studiów wykonalności różnych rozwiązań w kontekście potencjalnych przyszłych sytuacji. Wyniki i zalecenia projektu VIVACE przydadzą się przy konstruowaniu przyszłych programów i polityk mających na celu wdrażanie tych rozwiązań.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę