Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przyjemny chłodek w transporcie

Każda przyszła technologia stosowana w transporcie powierzchniowym będzie musiała korzystać z najcichszych i najbardziej wydajnych metod chłodzenia. Dlatego też uczestnicy finansowanej ze środków UE inicjatywy badają sprawność cieplną i akustyczną układów chłodzenia w pojazdach drogowych i pociągach.
Przyjemny chłodek w transporcie
Restrykcyjne unijne przepisy środowiskowe powodują zwiększenie zapotrzebowania na urządzenia chłodzące, które nie powodują powstawania nadmiernego hałasu. W ramach projektu ECOQUEST ("Efficient cooling systems for quieter surface transport") opracowano cichszy i emitujący mniej dwutlenku węgla (CO2) układ chłodzenia do samochodów i pociągów.

Partnerzy projektu opracowali nowe kompaktowe schematy, innowacyjne metody odprowadzania ciepła i innowacyjne konstrukcje wentylatorów, a także nowe techniki pasywnego ograniczania hałasu. Zostały one zastosowane w nowych układach chłodzenia. W pracach uwzględniono zarówno urządzenia wytwarzane masowo z przeznaczeniem do samochodów, jak i większe układy wytwarzane w mniejszych ilościach z przeznaczeniem do pociągów.

Naukowcy zbadali wszystkie aspekty chłodzenia silnika. Do zastosowań motoryzacyjnych wybrano typową platformę samochodową i zbadano rozpraszanie ciepła poprzez modelowanie różnych konfiguracji modułów. Przeanalizowano je następnie przy pomocy narzędzi systemowych, w tym oprogramowania do symulacji Multiphysics.

Przy tworzeniu układu chłodzenia do pociągów przeprowadzono szczegółowe badanie wydajności cieczy chłodzącej, emisji hałasu oraz zużycia energii. Ponadto badano optymalne sposoby wykorzystania dostępnej przestrzeni, optymalną masę urządzenia oraz jego integrację z mechanizmem napędowym. Dzięki połączeniu modelu pojazdu z układem chłodzenia można było skutecznie zbadać cały system.

Nowe strategie projektowe zostały sprawdzone w pełnoskalowych testach. Dwa pełnoskalowe moduły, jeden do samochodów lub ciężarówek i drugi do pociągów, zamontowano w pojazdach i zbadano w realistycznych warunkach testowych. Technologie te zaprojektowano w taki sposób, aby poprawić sprawność cieplną a jednocześnie zminimalizować zużycie energii, emisje CO2, hałas i koszty.

Dokonano adaptacji wysokowydajnej numerycznej metody symulacji akustycznej, którą poddano walidacji w osobnej serii testów przeprowadzonych na małych modelach w laboratorium akustycznym. Wyniki tych prac przydadzą się w przyszłości przy opracowywaniu podzespołów i certyfikacji pojazdów.

Wprowadzenie układów chłodzenia ECOQUEST na rynek przyczyni się do ograniczenia hałasu, a jednocześnie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2. Dzięki temu europejscy producenci samochodów i lokomotyw będą mogli tworzyć bardziej przyjazny dla środowiska transport powierzchniowy ludzi i towarów, z pożytkiem dla konkurencyjności EU na globalnym rynku.

Powiązane informacje

Tematy

Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę