Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SCIIMS — Wynik w skrócie

Project ID: 218223
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Śledzenie przestępczości w Europie

Przestępczość zorganizowana i współczesne zagrożenia, takie jak handel ludźmi, są groźne dla bezpieczeństwa oraz gospodarki UE. Uczeni stworzyli innowacyjne narzędzia umożliwiające organom ścigania skuteczniej zwalczać coraz bardziej skomplikowaną przestępczość.
Śledzenie przestępczości w Europie
Tworzenie statystyk i wymiana informacji mają kluczowe znaczenie dla walki z przestępczością i handlem ludźmi. Unijne organy ścigania są zbyt słabo wyposażone, by móc przetwarzać ogromne ilości informacji i stworzyć z nich spójną, wiarygodną bazę danych.

W finansowanym przez UE projekcie "Strategic crime and immigration information management system" (SCIIMS) wykorzystano nowoczesne produkty do stworzenia i integracji nowych funkcji ułatwiających wymianę przetworzonych informacji.

Członkowie zespołu przeprowadzili badania i zaprojektowali aplikacje oraz algorytmy do rozpoznawania, porządkowania i przedstawiania informacji dotyczących działań związanych z przestępczością i handlem ludźmi.

Technologia ta umożliwia eksplorację dużych zbiorów danych pochodzących ze źródeł prywatnych i publicznych oraz wyodrębnienie danych przydatnych organom ścigania. Mogą to być dane przechowywane w Systemie Informacyjnym Schengen — największym tego rodzaju systemie bezpieczeństwa publicznego w Europie — Europejskim Urzędzie Policji, unijnych organach ścigania, krajowych organach policyjnych oraz organach imigracyjnych w państwach członkowskich. Te narzędzia do crawlingu i eksploracji danych mają kluczowe znaczenie dla poprawy bezpiecznego zarządzania informacjami i ich przeszukiwania.

Uczeni opracowali bezpieczną infrastrukturę informacyjną umożliwiającą łączenie i udostępnianie danych na terenie Europy i poza jej granicami. Proces ten odbywa się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przetwarzania informacji oraz ochrony praw człowieka obowiązującymi unijne organy ścigania i agencje imigracyjne. System pomoże w podejmowaniu decyzji, przewidywaniu zdarzeń oraz badaniu ich możliwych skutków dla bezpieczeństwa obywateli.

Zanim powstał SCIIMS, większość systemów skupiała się na wyszukiwaniu danych. Teraz służby porządkowe będą mogły wybierać dane i porządkować je w sposób racjonalny, aby móc skuteczniej prowadzić czynności dochodzeniowe.

Usprawnienie czynności dochodzeniowych dotyczących handlu ludźmi i przemytu pozwoli ograniczyć tego rodzaju przestępczość. Projekt SCIIMS pomoże poprawić bezpieczeństwo Europy z pożytkiem dla wszystkich obywateli.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przestępczość zorganizowana, handel ludźmi, służy porządkowe, bezpieczeństwo publiczne, bazy danych dotyczących imigracji, eksploracja danych, infrastruktura informacyjna, prawa człowieka, agencje imigracyjne, policyjne służby wywiadowcze, przemyt
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę