Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspomaganie komercyjnego upowszechniania nanotechnologii

Inwestycje w badania nanotechnologiczne i komercyjne upowszechnianie tworzonych produktów już obecnie przekładają się na różnorodne korzyści socjoekonomiczne dla społeczeństwa. Duże konsorcjum partnerów z UE zajęło się tworzeniem narzędzi skracających drogę produktów z laboratorium na rynek.
Wspomaganie komercyjnego upowszechniania nanotechnologii
Badania nad nanotechnologią wymagają zazwyczaj zaawansowanej wiedzy teoretycznej i specjalistycznego sprzętu, przez co są realizowane przede wszystkim na uczelniach, w instytutach badawczych i w laboratoriach dużych korporacji. Wprowadzanie produktów opracowanych w laboratorium na rynek wymaga przezwyciężenia trudności technicznych, zapewnienia finansowania oraz uwzględnienia kwestii ochrony środowiska i BHP.

Aby skrócić czas wprowadzania produktów nanotechnologicznych na rynek, konsorcjum 16 partnerów z 10 krajów europejskich powołało do życia projekt NANOCOM ("Lowering barriers for nanotechnology commercialisation via open innovation"). Przedstawiciele placówek badawczych, funduszy kapitału inwestycyjnego, dużych przedsiębiorstw przemysłowych, małych i średnich firm oraz klastrów technologicznych połączyli siły, aby wypracować proaktywne podejścia bazujące na sprawdzonych zasadach.

Naukowcy zidentyfikowali i uszeregowali bariery utrudniające wprowadzanie na rynek oraz przeanalizowali przypadki sukcesu z innych regionów geograficznych i sektorów rynku, aby opracować najlepsze praktyki dla Europy. Na podstawie oceny barier i najlepszych praktyk opracowano model otwartej innowacyjności w celu szybszego wprowadzania wyników badań nanotechnologicznych na rynek. Aby ułatwić wdrażanie modelu w praktyce, stworzono też fabrykę szkoleń z innowacji.

Partnerzy projektu opracowali strategiczny plan rozwoju prac badawczo-rozwojowych i instrumentów politycznych, włącznie z perspektywami czasowymi, kamieniami milowymi i decyzjami dotyczącymi komercyjnego upowszechniania nanotechnologii na poziomie europejskim i międzynarodowym. Kluczowe wnioski i rekomendacje zestawiono w trzech przełomowych raportach: Skala gotowości do wprowadzenia na rynek, Wytyczne wprowadzania na rynek i Platforma wspomagania polityki. Wszystkie raporty można bezpłatnie pobrać w witrynie internetowej projektu.

Oczekuje się, że opracowane w ramach projektu NANOCOM narzędzia i wytyczne dla innowatorów i decydentów politycznych przyczynią się do skrócenia czasu od stworzenia prototypu laboratoryjnego do wprowadzenia produktu nanotechnologicznego na rynek. Skoordynowane działania wszystkich zainteresowanych stron pozwolą dopasować programy badawcze do potrzeb przemysłu, aby umacniać europejski sektor produktów nanotechnologicznych i zwiększać dobrobyt socjoekonomiczny obywateli UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę