Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SEAU — Wynik w skrócie

Project ID: 263246
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Norwegia

Technika monitorowania wycieków ropy nowej generacji

Radar satelitarny pomaga szybko wykrywać potencjalne wycieki ropy i ich źródła. W ramach unijnego opracowano i udoskonalono najnowocześniejsze obecnie metody nadzoru i kontroli służące zapobieganiu potencjalnie poważnych zanieczyszczeń brzegów morza.
Technika monitorowania wycieków ropy nowej generacji
Poważna sytuacja związana z wyciekami ropy ponownie przykuła uwagę świata po wypadkach u wybrzeży Norwegii z udziałem tankowców Server i Full City. Katastrofy te nie dość, że były bardzo kosztowne, to spowodowały też kolosalne szkody w środowisku naturalnym.

Istnieje zatem konieczność udoskonalenia usług polegających na wykrywaniu wycieków ropy za pomocą satelitów. W odpowiedzi na powyższe zapotrzebowanie powstał finansowany ze środków UE projekt "Multisensor satellite technologies for oil pollution monitoring and source identification" (SEAU) mający na celu integrację nowych produktów geoinformacyjnych z innowacyjnymi metodami wykrywania wycieków ropy.

Udostępnione zostały wszelkie wymagane zestawy danych dotyczących życia w morzu i jego wrażliwości. Ukończono prace nad formatem i szczegółowymi informacjami niezbędnymi w wypadku każdego typu danych. Zainstalowano sprzęt do utrzymywania bazy danych i zapewniono dostęp do niej za pośrednictwem interfejsu Geoweb. Opracowano udoskonalone automatyczne algorytmy i włączono je do łańcucha usług.

Przygotowano interfejs łączący informacje z wielu dziedzin zgodnie z odnośnymi normami i dyrektywami oraz udoskonalono metodologię wykrywania ropy oraz wymagania użytkowników. Uwzględniono multidyscyplinarne informacje, takie jak dane z radarów kosmicznych i dane optyczne, jak również dane środowiskowe dotyczące między innymi zagrożonych obszarów i klifów będących siedliskami dla ptaków.

Usprawniono wykrywanie źródła i identyfikację zanieczyszczeń dla użytkowników czujników naziemnych i kosmicznych, w tym automatycznego satelitarnego systemu identyfikacyjnego. Zastosowano także modele przemieszczania się ropy.

Dzięki projektowi SEAU użytkownicy z Europy mogą skorzystać z nowego, sprawnego satelitarnego monitorowania wycieków ropy. Efektem prac będzie szybka detekcja i ostrzeganie przez nielegalnymi, jak i będącymi następstwem wypadków wyciekami ropy ze statków i platform wiertniczych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wyciek ropy, wykrywani plam ropy, technologie satelitarne, monitorowanie zanieczyszczeń, informacje geograficzne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę