Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SIDARUS — Wynik w skrócie

Project ID: 262922
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Norwegia

Lepsze monitorowanie lodu morskiego

Zmiana klimatu i jej wpływ na działalność człowieka i środowisko oznaczają zapotrzebowanie na informacje na temat lodu morskiego na Arktyce i Antarktyce. Niedawno dzięki unijnej inicjatywie naukowcy udoskonalili przetwarzanie danych i prognozowanie dotyczące lodu morskiego przy pomocy nowych informacji.
Lepsze monitorowanie lodu morskiego
W ostatnich dziesięcioleciach ilość lodu morskiego maleje ze względu na podnoszenie się temperatury oceanów. Jednym z efektów tego zjawiska jest wzrost działalności człowieka w regionie, dotyczący transportu morskiego oraz eksploatacji paliw kopalnych.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Sea ice downstream services for Arctic and Antarctic users and stakeholders" (SIDARUS) jest przygotowanie nowych map, informacji i prognoz dotyczących lodu morskiego. Uczestnicy inicjatywy wykorzystali dane satelitarne i lotnicze oraz pomiary podwodne.

Partnerzy projektu opracowali pięć produktów dla użytkowników komercyjnych i akademickich, obejmujących mapy lodu morskiego i gór lodowych, albedo lodu morskiego (stopień odbijania promieni słonecznych), grubość lodu morskiego, śledzenie ruchów ssaków morskich i prognozowanie pokrywy lodowej. Dane dotyczące grubości lodu morskiego okazały się szczególnie przydatne do weryfikacji innych danych satelitarnych.

Nowe produkty wymagały opracowania nowych algorytmów i narzędzi komputerowych. Na liście znalazły się między innymi narzędzia do klasyfikowania i śledzenia ruchu gór lodowych i lodu morskiego oraz do obliczania albedo lodu morskiego. Narzędzia te dostarczają lokalnych informacji o lodzie morskim dla obszarów wokół planowanych odwiertów oraz wzdłuż kanałów żeglownych, gdyż te rodzaje działalności powinny być coraz częstsze w miarę znikania lodu.

Projekt SIDARUS wnosi wkład w badania z dziedziny klimatu, bezpieczeństwa morskiego i monitorowania środowiska. Uzyskane dane są szczególnie przydatne dla przemysłu morskiego i transportowego działającego w regionach polarnych, a także dla naukowców prowadzących badania z zakresu klimatu i środowiska. Wyniki badań mogą też zostać wykorzystane w działaniach zmierzających do ochrony siedlisk w lodzie morskim oraz ochrony zagrożonych gatunków, takich jak niedźwiedź polarny czy mors.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Lód morski, zmiana klimatu, usługi, mapy lodu morskiego, góry lodowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę