Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze odżywianie dla Bałkanów

Badanie nawyków żywieniowych konsumentów na Bałkanach doprowadziło do opracowania nowych protokołów, sieci i wiedzy mających na celu poprawę w zakresie zdrowia i odżywiania.
Lepsze odżywianie dla Bałkanów
Zrozumienie postaw, wiedzy i zachowań konsumentów żywności jest kluczowe dla poprawy zdrowia, bezpieczeństwa i odżywiania. W tym kontekście finansowani przez UE naukowcy z regionu Bałkanów pracowali nad rozwojem nauki o nawykach żywieniowych konsumentów i udoskonaleniem procesu tworzenia polityk w zakresie konsumpcji żywności.

Projekt FOCUS-BALKANS (Food consumer science in the Balkans: Frameworks, protocols and networks for a better knowledge of food behaviours) poświęcony był wzmocnieniu potencjału badawczego w krajach Bałkanów Zachodnich, angażując w ten proces organizacje publiczne, sektor prywatny oraz organizacje pozarządowe (NGO).

Partnerzy projektu stworzyli sieć uniwersytetów, instytucji, szkół średnich, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw prywatnych w celu lepszego zrozumienia zachowań konsumentów żywności. Skupiono się na promocji zdrowych i pełnowartościowych produktów spożywczych, takich jak owoce i warzywa, a także na wspieraniu zrównoważonego rozwoju poprzez zwiększenie udziału organicznych i tradycyjnych produktów żywnościowych.

Konsorcjum zorganizowało spotkania mające na celu wspieranie nawiązywania kontaktów w niemal wszystkich krajach Bałkanów Zachodnich. Zainicjowano również badania konsumenckie oraz ankiety dotyczące owoców i produktów o właściwościach prozdrowotnych, co pozwoliło na zgromadzenie danych na temat odżywiania, konsumpcji i produkcji. Oceniono łańcuch dostaw produktów naturalnych w rozbiciu na poszczególne kraje i zbadano postawy konsumentów i oczekiwania związane z żywnością tradycyjną.

W oparciu o informacje uzyskane dzięki dogłębnym ankietom konsumenckim, studiom przypadków oraz grupom tematycznym zespół projektu opublikował raport na temat produkcji i konsumpcji owoców i produktów wytworzonych z owoców na terenie Bałkanów. Opracowano również raport na temat motywacji konsumentów i ich zachowań w odniesieniu do produktów prozdrowotnych.

Projekt FOCUS-BALKANS umożliwił lepsze zrozumienie czynników wpływających na zachowanie konsumentów i tendencje rynkowe oraz identyfikację różnic między grupami konsumentów żywności w obrębie populacji. Dzięki nowym metodom i narzędziom z dziedziny nauki o nawykach żywieniowych konsumentów przystosowanych do warunków panujących w regionie decydenci będą w stanie stworzyć lepszą politykę promującą zdrowie i dobre samopoczucie oraz walkę z chorobami dietozależnymi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Odżywianie, Bałkany, nauka o nawykach żywieniowych konsumentów, FOCUS-BALKANS, organiczny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę