Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspieranie badań na rzecz transportu przyjaznego dla środowiska

Nowy program badawczy w sprawie bardziej ekologicznego transportu, obejmujący bazy danych dla zainteresowanych stron oraz wytyczne w zakresie finansowania badań, pozwoli obniżyć emisje i promować przyjazną dla środowiska mobilność.
Wspieranie badań na rzecz transportu przyjaznego dla środowiska
Europejska polityka transportu od dawna przewiduje wspólną, wydajną ogólnoeuropejską sieć transportową opartą na liberalizacji rynku i harmonizacji norm. Jednak z tym krokiem wiąże się wyzwanie polegające na zwiększeniu zrównoważoności systemu transportowego i obniżeniu masowych emisji dwutlenku węgla, które ten system generuje. Finansowany przez UE projekt REACT ("Supporting research on climate-friendly transport") skupia się na przyjaznym dla środowiska, niskoemisyjnym transporcie, zgodnym z założeniami dyrektyw UE.

Zespół projektu, szukając sposobu na stworzenie wspólnej zrównoważonej strategii transportowej dla wszystkich państw EU, przystąpił do tworzenia synergii w badaniach nad transportem i usprawniania współpracy. Wiązało się to ze zidentyfikowaniem krajowych i regionalnych projektów finansowania działań na rzecz przyjaznego dla środowiska transportu oraz z zarysowaniem strategicznej wizji tego tematu w dalszej perspektywie.

Aby zrealizować te założenia, zespół projektu stworzył bazę danych zrzeszającą blisko 500 zainteresowanych stron w dziedzinie transportu, angażując je w konsultacje i dostarczając im cennych informacji na temat przyjaznego dla środowiska transportu. Przygotowano strategiczny plan badań w tym zakresie i stworzono bazy danych dla potrzeb finansowanych przez UE projektów i inicjatyw finansowania. Odnośniki do zasobów projektu i baz danych można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Program badań wytycza ścieżkę prowadzącą do realizacji przyjaznej dla środowiska wizji na najbliższe 20 lat, identyfikując cele I ułatwiając innowacyjne inicjatywy. Program skupia się na aeronautyce, liniach lotniczych, lotniskach, liniach kolejowych, mobilności drogowej I podróżach drogą wodną, koncentrując się na obniżeniu emisji I na wdrażaniu praktyk przyjaznych dla środowiska. Kolejnym osiągnięciem w ramach projektu było stworzenie wytycznych dla potrzeb programów finansowania dotyczących badań w sprawie transportu niskoemisyjnego, zwiększających oddziaływanie wyników projektów realizowanych ze środków UE.

Co równie ważne, udział ekspertów w projekcie pomógł wyszczególnić zestaw wskaźników wpływu emisji na sektor transportu. W ramach projektu REACT przeprowadzono także dwa warsztaty specjalistyczne I konferencje, na które zgłoszono ponad 75 prac naukowych. Prace te pozwoliły naukowcom rozpowszechnić wyniki swoich badań wśród innych specjalistów z branży I podkreślić znaczenie działań finansowanych w ramach badań w promowaniu wiedzy naukowej.

Podsumowując, projekt REACT przyczynił się do wspierania badań w dziedzinie przyjaznego dla środowiska transportu I zrzeszył zainteresowane strony. Skupił się na trzech głównych założeniach, a mianowicie na korzyściach dla społeczeństwa, zwiększeniu konkurencyjności gospodarki I promowaniu zaawansowanej wiedzy I doskonałości. Rozpowszechnienie wyników projektu na szeroką skalę wśród zainteresowanych stron na całym świecie, m. in. poprzez skuteczne przeprowadzenie konferencji, przyczyniło się do znacznego wypromowania tego ważnego zagadnienia.

Powiązane informacje

Tematy

Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę