Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Identyfikowanie ofiar katastrof

Badacze wykorzystali technologie internetowe do stworzenia międzynarodowego systemu szybkiej identyfikacji ofiar katastrof.
Identyfikowanie ofiar katastrof
Ludzie z całego świata, niezależnie od miejsca pobytu, są narażeni na masowe katastrofy, na przykład trzęsienia ziemi i ataki terrorystyczne. Działania podejmowane po tak strasznych zdarzeniach bywają niezwykle skomplikowane.

W ramach finansowanego przez UE projektu FASTID ("Fast and efficient international disaster victim identification") opracowano międzynarodową bazę danych osób zaginionych i niezidentyfikowanych zwłok. Celem projektu było usprawnienie procesu identyfikowania ofiar katastrof, ale również wspomaganie rutynowych działań operacyjnych.

Zespół stworzył standaryzowany system identyfikacji ofiar katastrof. Obejmuje on system zarządzania informacją i wspomagania decyzji, który wykorzystuje multimedialną aplikację internetową w celu automatycznego dopasowywania osób zaginionych do rannych i ofiar śmiertelnych na miejscu katastrofy.

Kluczowym aspektem projektu FASTID było promowanie skuteczniejszej współpracy między różnymi instytucjami krajowymi. Aby specyfikacje systemu uwzględniały różne uwarunkowania krajowe i kulturowe, w jego projektowaniu wzięli udział eksperci z całego świata. Innym ważnym elementem było opracowanie szkoleń z obsługi systemu.

Niedawno zakończony trzyletni projekt pozwoli zoptymalizować skuteczność usuwania skutków katastrof, umożliwiając skoncentrowanie się na minimalizacji najgorszych konsekwencji niebezpiecznych sytuacji dla zwiększenia bezpieczeństwa publicznego.

Powiązane informacje

Tematy

Security
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę