Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PRIMAS — Wynik w skrócie

Project ID: 244380
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Niemcy

Zwiększanie popularności matematyki i nauki wśród uczniów

Dzięki koncepcji uczenia się przez dociekanie matematyka i nauka stają się coraz bardziej popularnymi przedmiotami w szkole.
Zwiększanie popularności matematyki i nauki wśród uczniów
W obliczu gwałtownego rozwoju technologii i istotności sektora technologicznego dla gospodarek krajów UE potrzeba coraz więcej pracowników z wykształceniem w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Jednocześnie jednak coraz mniej uczniów i studentów w Europie wybiera takie przedmioty.

Celem finansowanego ze środków UE projektu badawczego i informacyjnego PRIMAS (Promoting inquiry in mathematics and science education across Europe) jest zwiększenie popularności przedmiotów ścisłych poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod ich nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Poprzez zastosowanie koncepcji uczenia się przez dociekanie nauczyciele rozwijają proces dociekania uczniów. Koncepcja uczenia się przez dociekanie. Techniki nauki poprzez dociekanie pobudzają zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi oraz rozwijają ich umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów.

Czteroletni projekt angażuje nauczycieli i ekspertów dydaktycznych z 12 krajów europejskich. Uczestnicy utworzyli zrównoważoną sieć działającą na rzecz promowania tych metod nauczania w szkołach w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Członkowie zespołu PRIMAS zbadali i porównali sytuację w krajach europejskich, a następnie przystąpili do opracowania odpowiednich programów szkoleniowych i materiałów pomocniczych (materiały klasowe dla nauczycieli oraz materiały do rozwoju zawodowego). Dzięki kursom rozwoju zawodowego, publikacjom akademickim i praktycznym oraz innym wydarzeniom promującym nowe podejścia IBL w szkołach w całej Europie przesłanie projektu PRIMAS trafiło już do około 70 000 nauczycieli.

Projekt zapewnia podstawy do przeprowadzenia zrównoważonej oceny praktyk kształcenia w europejskich szkołach, które powinny zapewnić nowemu pokoleniu umiejętności potrzebne obywatelom i specjalistom do budowy gospodarki przyszłości, opartej na innowacji i wiedzy.

Materiały projektu PRIMAS udostępniono za pośrednictwem europejsku portalu SCIENTIX, a wszystkie publikacje można znaleźć na stronie internetowej projektu. Projekt został wyróżniony przez Komisję Europejską jako historia sukcesu ze względu na jego zasługi w rozpowszechnianiu wyników w całej Europie. Podręcznik rozpowszechniania wyników, opracowany w ramach projektu PRIMAS, został zgłoszony do nagrody SCIENTIX. Zespół projektu PRIMAS kontynuuje swoją pracę i podtrzymuje utworzone sieci, obecnie głównie w ramach projektu FP7 MASCIL (Mathematics and science for life).

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nauka, uczenie się przez dociekanie, matematyka, nauczanie przedmiotów ścisłych, edukacja szkolna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę