Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe bezprzewodowe czujniki przemysłowe do pracy w wysokich temperaturach

Opracowano nowy czujnik, który wykorzystuje fale dźwiękowe do bezprzewodowego pomiaru temperatury w ekstremalnych środowiskach przemysłowych. Powinno to być cenne rozwiązanie dla przemysłu wytwórczego.
Nowe bezprzewodowe czujniki przemysłowe do pracy w wysokich temperaturach
Akustyczna fala powierzchniowa to fala dźwiękowa poruszająca się po powierzchni obiektu. Układ piezoelektryczny przekształca dźwięk na sygnały elektryczne (podobnie jak w mikrofonie). Połączenie tych dwóch zjawisk pozwala tworzyć wytrzymałe czujniki temperatury do zastosowań przemysłowych, zdolne do bezprzewodowej pracy w szerokim zakresie temperatur. Takie czujniki mogą być bardzo przydatne dla branż przemysłu korzystających z wysokich temperatur, w tym dla nanoprodukcji.

Finansowany ze środków siódmego programu ramowego UE (7PR) projekt SAWHOT ("Surface acoustic wave wireless sensors for high operating temperature environments") był wspólnym przedsięwzięciem europejsko-rosyjskim mającym na celu wykonanie i zaprezentowanie bezprzewodowych czujników akustycznej fali powierzchniowej pracujących w nieosiągalnych dotąd temperaturach, zarówno skrajnie wysokich, jak i niskich. Projekt połączył dziesięciu europejskich i czterech rosyjskich partnerów z instytucji akademickich i przemysłu.

W ramach projektu SAWHOT podjęto się zaprojektowania i przygotowania technologii produkcji czujnika akustycznej fali powierzchniowej pracującego w temperaturach od –200 do +900 stopni Celsjusza. Kluczowe znaczenie dla tworzonych technologii ma nowy materiał piezoelektryczny o nazwie Langasite, który wykazuje ulepszone działanie w wysokich temperaturach. W projekcie SAWHOT zastosowano też nową technologię nanostemplowania, aby uzyskać znacznie drobniejsze niż dotąd konstrukcje i podzespoły.

Planowane zastosowania to produkcja nanorurek węglowych, pomiar temperatury w turbinach gazowych i monitorowanie temperatury w doprowadzeniach podstacji wysokiego napięcia.

Ambitny projekt osiągnął temperatury docelowe 650 i 800 stopni Celsjusza. Są to przełomowe wyniki, które powinny otworzyć drogę do używania czujników akustycznej fali powierzchniowej w różnorodnych niesprzyjających środowiskach przemysłowych. Wyniki opublikowano na arenie międzynarodowej i zaowocowały one kilkoma zgłoszeniami patentowymi. W okresie trwania projektu nie osiągnięto planowanej temperatury 900 stopni Celsjusza.

Dotychczasowe osiągnięcia projektu powinny przynieść konkretne wyniki biznesowe. Niektóre z opracowanych procesów technicznych są gotowe do natychmiastowego wdrożenia, a inne do przygotowania prototypów. Większość celów projektu o charakterze komercyjnym wymaga jednak dalszej pracy. Partnerzy przemysłowi są zainteresowani współpracą nad dalszym rozwijaniem i wprowadzaniem do użytku technologii SAWHOT, potencjalnie w perspektywie kolejnych trzech lat.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę