Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AGRISAFE — Wynik w skrócie

Project ID: 203288
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Węgry

Przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi zmian klimatu na rolnictwo

Zmiany klimatu mają istotny negatywny wpływ na rolnictwo. Jeden z projektów finansowanych przez UE dąży do rozwiązania tego problemu poprzez szkolenie naukowców i upowszechnianie wiedzy na temat zwiększania plonów i skuteczności rozmnażania roślin.
Przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi zmian klimatu na rolnictwo
Oczekuje się, że zmiany klimatu spowodują w Europie spadek produkcji roślinnej nawet o 20%. To z kolei mogłoby negatywnie wpłynąć na stabilność ekosystemów rolniczych. Aby temu zaradzić, niezbędne są dokładniejsze badania nad adaptacją roślin w warunkach stresu klimatycznego.

Na czele projektu AGRISAFE ("Climate change: Challenge for training applied plant scientists") stanął Instytut Badań Rolniczych Węgierskiej Akademii Nauk. Choć instytut już przed rozpoczęciem projektu był liderem regionalnym pod względem badań nad uprawami i rozmnażaniem roślin, celem projektu było stworzenie regionalnego Centrum Szkoleń i Usług Badawczych. Ośrodek ten zajmowałby się szkoleniem badaczy, hodowców i producentów, pomagając rolnikom w Europie Środkowo-Wschodniej w przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu.

Cel wymiany wiedzy i doświadczeń osiągnięto poprzez szkolenie młodych badaczy z Instytutu w placówkach zagranicznych. Badacze szkolili się w kilku dziedzinach związanych z odpornością roślin na stres. W Instytucie zatrudniono też na czas określony czwórkę doświadczonych badaczy.

Część dofinansowania w ramach projektu wykorzystano na zakup nowego sprzętu laboratoryjnego i oprogramowania do analiz, jak również serwerów, stacji roboczych i komputerów przenośnych. Ponadto utworzono stację meteorologiczną do gromadzenia i analizy danych oraz zorganizowano bogato wyposażoną salę wykładową do kursów i konferencji.

Działania podejmowane w ramach projektu przyczyniły się do umocnienia kontaktów między naukowcami w tej dyscyplinie nauki i zwiększyły potencjał badawczy Instytutu Badań Rolniczych Węgierskiej Akademii Nauk. Wyniki badań będą udostępniane rolnikom i konsumentom w celu zwiększania publicznej świadomości metod zapewnienia bezpieczeństwa wyżywienia w obliczu zmian klimatu.

Powiązane informacje

Tematy

Policies
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę