Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Technologie recyklingowe dla potrzeb odpadów radioaktywnych

Minimalizacja odpadów i maksymalizacja wykorzystania zasobów naturalnych to kluczowe komponenty systemów energii jądrowej kolejnej generacji. Naukowcy finansowani ze środków UE opracowali nową technologię, która ma być odpowiedzią na te wyzwania.
Technologie recyklingowe dla potrzeb odpadów radioaktywnych
Ponieważ postępy w zakresie energii jądrowej sprzyjają wzrostowi społecznego poparcia dla tej czystej i odnawialnej alternatywnej formy energii, wiele uwagi poświęca się obecnie radioaktywnym odpadom powstałym w procesie jej wytwarzania. Jedna z najbardziej obiecujących technologii służących do ograniczenia wpływu środowiskowego wiąże się z rozdzieleniem gatunków radioaktywnych i przekształceniem ich w bezpieczniejsze formy. Produkty partycjonowania i transmutacji (P&T) są mniej niebezpieczne, a niektóre mogą nawet nadawać się do ponownego wykorzystania w reaktorach jądrowych, ograniczając tym samym również ilość wytwarzanych odpadów.

Finansowany ze środków UE projekt ACSEPT ("Actinide recycling by separation and transmutation") zbadał dwa sposoby separacji – złożonego technicznie, wodnego procesu separacji i nowego procesu (pirochemicznego) separacji na sucho. Przed zakończeniem projektu ACSEPT naukowcy przeprowadzili demonstracje na ciepło czterech wodnych procesów P&T opracowanych w celu zastosowania w przyszłych systemach energii jądrowej IV generacji (Gen IV). Stanowiły one zmodyfikowane wersje już istniejących procesów lub wersje specjalnie opracowane w ramach prac projektu ACSEPT. Udostępniono schematy technologiczne dotyczące wszystkich czterech wersji. Ponadto w ramach projektu ACSEPT kontynuowano prace dotyczące dwóch procesów pirochemicznych skoncentrowane wokół wybranych kluczowych etapów procesu i przedstawiono realność ich wykonania jako opcji dla przyszłego recyklingu odpadów radioaktywnych.

Technologie IV generacji przeznaczone do wprowadzenia na rynek w 2030 roku koncentrują się na poprawie bezpieczeństwa, minimalizacji ilości odpadów i lepszym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Projekt ACSEPT stanowił ważny wkład w realizację tych celów dzięki opracowanym technologiom i wykonanym testom oraz położeniu nacisku na ważne kierunki przyszłych badań w przemyśle jądrowym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę