Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii

Finansowany ze środków UE zespół naukowców badał nowe koncepcje umożliwiające wydajniejsze przekształcanie energii słonecznej na elektryczność. System będzie przechwytywał ciepło odpadowe i wytwarzał ciepło i energię elektryczną.
Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii
Technologie koncentracji energii słonecznej (CSP) wykorzystują lustra lub soczewki do skupiania energii słonecznej i przekształcania ich w ciepło oraz energię elektryczną przy pomocy turbiny parowej lub silnika cieplnego. Systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii (CHP) przechwytują przydatne ciepło wytwarzane podczas produkcji elektryczności w ramach jednego i wysoce wydajnego procesu.

Naukowcy biorący udział w finansowanym przez UE projekcie E2PHEST2US badali nową koncepcję modułu konwersji (CM) dla CSP. W module konwersji wykorzystano połączone szeregowo przemienniki termoelektronowe oraz opracowano zaawansowane materiały do konwersji termoelektronowej w 700–900 stopniach Celsjusza. Wartość ta jest wyższa niż w przypadku typowych CSP, ale niższa niż ta potrzebna do konwersji termoelektronowej (tj. ponad 1300 stopni Celsjusza). Etap termoelektryczny ułatwia wykorzystanie temperatur od 400 stopni Celsjusza do temperatury pokojowej. Zaprojektowano system odzyskiwania ciepła, który gromadzi ciepło odpadowe w średnich temperaturach na potrzeby kogeneracji. Ponadto, zbudowano unikalny przewód hybrydowy umożliwiający przesyłanie zarówno cieczy o wysokiej temperaturze, jak i prądu elektrycznego.

Badania zaowocowały złożeniem trzech wniosków patentowych. Mały prototypowy system słoneczny potwierdził wysoką sprawność nowych materiałów i technologii, a także pozwolił określić obszary wymagające dalszych badań i optymalizacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę