Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania antybiotykooporności

Niewłaściwe użycie antybiotyku powoduje pojawienie się bakterii lekoopornych. Zrozumienie mechanizmów odpowiadających za to zjawisko powinno pomóc w opracowaniu odpowiednich środków zaradczych.
Badania antybiotykooporności
Antybiotykooporność w szybkim tempie staje się poważnym problemem dla systemów opieki zdrowotnej, zwłaszcza jeśli chodzi o bakterie będące przyczyną infekcji szpitalnych i społecznych. Antybiotykooporność nie tylko stanowi poważne obciążenie dla opieki zdrowotnej, ale przede wszystkim utrudnia terapię i zmusza do opracowywania nowych metod leczenia. W rezultacie kluczem jest wyjaśnienie, w jaki sposób odpowiednie użycie antybiotyków i presja wyboru wpływają na występowanie opornych bakterii.

Chcąc rozwiązać ten problem, w ramach wspieranego przez UE projektu "Impact of specific antibiotic therapies on the prevalence of human host resistant bacteria" (SATURN) przeprowadzono badania na poziomach molekularnym i organizmu pacjenta. Wygenerowane informacje powinny pomóc klinicystom podejmować oparte na faktach naukowych decyzje w sprawie zarządzania metodami leczenia i wystawianiem recept na antybiotyki.

Konsorcjum przeprowadziło interwencje i obserwacyjne badania kliniczne, aby uzyskać dane w zakresie wpływu wystawienia na działanie antybiotyku na nabycie, selekcję i przekazywanie gatunków bakterii antybiotykoopornych w obrębie szpitala. W badaniu przyjrzano się, jak długość i dawkowanie w antybiotykoterapii wpływa na odporność pacjentów, w społeczności, w szpitalnych oddziałach opieki ogólnej i oddziałach intensywnej opieki medycznej. Do badania zaangażowano ponad 5300 pacjentów. Trwająca analiza rezultatów powinna ujawnić decydujące parametry molekularne i farmakologiczne wirulencji oraz kondycję opornych szczepów.

W projekcie SATURN poczyniono także ważne postępy metodologiczne w kierunku niezawodnego wykrywania opornych bakterii. Narzędzia i obserwacje będące rezultatem projektu SATURN powinny stać się podstawą dla lepszych praktyk w zakresie przepisywania antybiotyków i przyczynić się do zmiany proponowanych działań, by zapobiec rozprzestrzenianiu się opornych szczepów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Antybiotyk, oporne bakterie, antybiotykooporność, opieka zdrowotna, antybiotykoterapie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę