Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ochrona karaibskich raf koralowych

Mimo swojej urody i bioróżnorodności, rafy koralowe to delikatne ekosystemy, dla których działalność człowieka i zmiany klimatu stanowią coraz większe zagrożone. Finansowany przez UE zespół badaczy pomaga zwiększyć potencjał Karaibów w zakresie zachowania i ochrony raf.
Ochrona karaibskich raf koralowych
Zarządzanie rafami koralowymi XXI w. nie tylko wymaga zrozumienia zachodzących w nich naturalnych procesów, ale również sposobu interakcji ludzi z tymi delikatnymi ekosystemami. Korzyści z raf koralowych czerpie rybołówstwo, turystyka i obrona wybrzeża, przy czym zagrożenie dla nich stwarza eksploatacja, rozwój i zmiany klimatu.

Kraje karaibskie, gdzie byt 43 milionów ludzi zależy od raf, potrzebują praktycznych i odpowiednich środków zarządzania umożliwiających ochronę i zachowanie tych ekosystemów. W tym celu, 20 organizacji z 10 krajów na Karaibach, wraz z Australią, Europą i Stanami Zjednoczonymi, połączyło siły, aby opracować narzędzia do zrównoważonego zarządzania.

Finansowany przez UE projekt FORCE (Future of Reefs in a Changing Environment (FORCE): An ecosystem approach to managing Caribbean coral reefs in the face of climate change) wykorzystał najnowszą wiedzę naukową, aby opracować praktyki zarządzania, które minimalizują uszkodzenia stanu rafy i powstrzymują utratę bioróżnorodności. Uczestnicy projektu odbyli wizyty terenowe, dokonali przeglądu literatury, przeprowadzili badania doświadczalne i modelowanie wspomagane komputerowo, koncentrując się na przyczynach ubytku rafy na Karaibach. Wytyczyli oni również procesy fizyczne i ekologiczne oraz procesy zarządzania, które maja wpływ na stan raf.

W ramach projektu FORCE opracowano szereg źródeł wiedzy służące rozpowszechnianiu wyników projektu, w tym podręcznik zarządcy rafy koralowej, internetowy system informacji geograficznych i symulator stanu rafy. W całym okresie trwania badań terenowych w zakresie zarządzania i źródeł utrzymania współpracowano z decydentami, praktykami, stronami zainteresowanymi i ogółem społeczeństwa.

Wynikiem działalności badawczej były dwa oddzielne warsztaty dla praktyków i podręcznik zarządcy rafy, w ramach których udostępniono cenne narzędzia i informacje. Sześciu partnerów z Karaibów uczestniczyło również w dyskusjach z rządami i w wymianach z innymi instytutami badawczymi i naukowymi w regionie.

Projekt FORCE będzie odgrywał ważną rolę w ułatwieniu lokalnym społecznościom przystosowania się do zmian klimatycznych w rejonie Karaibów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Karaibskie, rafy koralowe, bioróżnorodność, ekosystemy, zmiana klimatu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę