Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INCONET CA/SC — Wynik w skrócie

Project ID: 244417
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Grecja

Wspieranie badań poza Europą

UE intensywnie inwestuje we współpracę na polu nauki i techniki z państwami spoza UE z Afryki, Azji i Europy. Jeden z takich projektów wspiera badania w państwach Azji Środkowej i Europy Wschodniej.
Wspieranie badań poza Europą
Współpraca między UE a państwami spoza UE na polu nauki i techniki jest istotna dla UE zarówno ze względów socjoekonomicznych, jak i politycznych. Współpraca ta jest na ogół koordynowana przez międzynarodowe sieci współpracy (INCO-NET), regionalne biura badań i krajowe punkty kontaktowe (KPK).

Jedną z takich sieci (INCO-NET) jest finansowany przez UE projekt "International Cooperation Network for Central Asian and South Caucasus countries" (INET CA/SC) . Projekt miał za zadanie wsparcie różnych działań badawczych w państwach Azji Środkowej i Południowego Kaukazu.

W ramach projektu INET CA/SC zorganizowano dwie konferencje, jedną na temat polityk z zakresu nauki i techniki oraz drugą na temat podejść nauki i techniki w ujęciu wyzwań społecznych w regionie. Uczestnicy projektu zaangażowali się też w VI Forum Ekonomiczne w Astanie w Kazachstanie, będące wydarzeniem wysokiej rangi, które skupiło polityków, przedstawicieli przemysłu oraz naukowców z 132 państw. Podczas forum podpisano kilka porozumień dotyczących badań pomiędzy UE a miejscowymi naukowcami.

Projekt skupił się tez na udzielaniu wsparcia w dziedzinie nauki i techniki w regionie. Osiągnięto je przy pomocy warsztatów szkoleniowych dla KPK, stworzeniu programu dotacji dla miejscowych naukowców oraz utworzeniu baz danych o naukowcach i instytucjach z regionu.

Dzięki działaniom projektu INET CA/SC naukowcy z państw Azji Środkowej i Kaukazu Południowego zyskali obecnie większą wiedzę o programach finansowania UE, ułatwiono im też dostęp do nich. W dłuższej perspektywie projekt zaowocuje poszerzeniem działalności naukowej w tych państwach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nauka i technika, krajowe punkty kontaktowe, finansowanie UE, wsparcie badań, sieć współpracy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę