Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ESTABLISH — Wynik w skrócie

Project ID: 244749
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Irlandia

Lepsze nauczanie i uczenie się przedmiotów ścisłych

Duży europejski projekt wprowadza niezbędne zmiany w praktykach dotyczących nauczania i uczenia się przedmiotów z zakresu nauki i technologii. Prace w ramach projektu przyczyniają się do rozwoju badań w tej dziedzinie oraz szerszego wykorzystania opartego na dociekaniach nauczania przedmiotów ścisłych (IBSE) w szkołach w całej Europie.
Lepsze nauczanie i uczenie się przedmiotów ścisłych
Działania mające na celu zaangażowanie uczniów w uczenie się przedmiotów ścisłych mogą stać się skuteczniejsze dzięki udziałowi wszystkich partnerów z sektora edukacji. Dlatego też w projekcie "European science and technology in action building links with industry, schools and home" (ESTABLISH) nawiązano współpracę z najważniejszymi interesariuszami, aby opracować udoskonalone podejście do IBSE.

Głównym celem było upowszechnienie i ułatwienie stosowania udoskonalonych podejść do IBSE wśród uczniów szkół średnich (w wieku 12-18 lat) w 11 krajach europejskich. W tym celu uczestnicy projektu ESTABLISH zajęli się trzema kluczowymi kwestiami związanymi z praktycznym wdrażaniem IBSE w salach lekcyjnych. Dotyczyły one zapewnienia odpowiednich, angażujących uczniów materiałów dydaktycznych, wspierania szkolenia nauczycieli w zakresie stosowania metodologii opartej na dociekaniach oraz nawiązania współpracy z prawodawcami oraz przedstawicielami świata nauki i przemysłu.

Omawiane działania zaowocowały pozytywnymi zmianami dotyczącymi postaw nauczycieli, zwiększeniem zdolności do stosowania IBSE w nauczaniu oraz upowszechnieniem tej metody w klasach. Jednocześnie udało się zwiększyć motywację uczniów i komunikację z nimi podczas lekcji, a uczniowie mają większą świadomość na temat możliwości pracy związanej z nauką i technologią. Dzięki projektowi ESTABLISH zwiększono też interakcję między osobami uczącymi się i nauczającymi przedmiotów ścisłych oraz osobami wykorzystującymi naukę.

Zwiększone zaangażowanie i uczestnictwo młodych ludzi w nauce i technologii przyniesie istotne korzyści dotyczące przemysłu i rozwoju społecznego. Omawiane podejście pozwala też na dokładniejsze zrozumienie roli IBSE w programach zajęć szkół średnich.

Teraz potrzebne są odpowiednie systemy do oceny i nagradzania uczniów za zdobywanie wiedzy w ramach IBSE. Alternatywne modele rozwoju zawodowego nauczycieli okazały się skutecznie pomagać nauczycielom w przygotowaniu się do wdrażania metod IBSE. W dalszej perspektywie konieczna jest jednak kontynuacja programów rozwoju zawodowego nauczycieli w celu utrwalenia tych zmian w praktykach lekcyjnych.

Projekt ESTABLISH przygotował grunt pod realizację tych celów i skuteczne wykorzystanie potencjału metodologii IBSE. Omawiane prace przyniosą korzyści badaczom zajmującym się problematyką nauczania przedmiotów ścisłych, nauczycielom tych przedmiotów, uczniom, rodzicom, przemysłowi oraz prawodawcom w całej Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nauczanie przedmiotów ścisłych, nauka i technologia, nauczanie przedmiotów ścisłych oparte na dociekaniach, rozwój zawodowy nauczycieli
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę