Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ETRERA — Wynik w skrócie

Project ID: 245563
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Włochy

Tunezja wkracza na ścieżkę zrównoważonej energii

Tunezja wkracza na ścieżkę zrównoważonej energii
Tunezja wkracza na ścieżkę zrównoważonej energii
Europejski sektor nauk przyrodniczych i technicznych pragnie dalej rozwijać potencjał badawczy rozszerzonej europejskiej przestrzeni badawczej (EPB), zwiększając możliwości badawczo-technologiczne krajów partnerskich regionu śródziemnomorskiego. Ogniwa paliwowe i wodór stają się jedną z nowych wiodących strategicznych technologii energetycznych w Europie.

Celem finansowanego przez UE projektu "Empowering Tunisian renewable energy research activities" (ETRERA) było pobudzenie rozwoju w dziedzinie energii odnawialnych w Tunezji przez wykorzystanie potężnych nowych synergii. W ramach projektu udało się nawiązać współpracę między tunezyjskim Centrum Badań i Technologii w dziedzinie Energii (CRTEn) a trzema europejskimi ośrodkami doskonałości badawczej we Francji i Włoszech.

Dzięki fachowej wiedzy w dziedzinie ogniw paliwowych i technologii wodorowych europejskich ośrodków, centrum CRTEn poddano analizie słabych i mocnych stron, możliwości i zagrożeń. W ten sposób udało się określić główne działania badawcze centrum CRTEn oraz potrzeby w zakresie specjalistycznej wiedzy praktycznej, technologii i brakującego sprzętu. Członków projektu zaangażowano w wiele skoordynowanych działań.

Aby podnieść potencjał CRTEn w tych dziedzinach, w ramach projektu prowadzono wymiany personelu i organizowano seminaria szkoleniowe dla młodych badaczy i studentów kierunków podoktoranckich. Zrekrutowano nowych badaczy, tworząc w ten sposób nową grupę, która przystąpiła do pracy nad ogniwami paliwowymi z elektrolitem polimerowym (PEFC), a także zbudowano nowe laboratorium.

Uczestnicy projektu pomogli centrum CRTEn uzyskać dostęp do międzynarodowych społeczności naukowych, sieci i platform zajmujących się ogniwami paliwowymi i technologiami wodorowymi. Ponadto, centrum zwiększyło swoją widoczność na poziomie międzynarodowym, nawiązując partnerstwa z najbardziej znaczącymi ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi. Partnerzy projektu ETRERA podpisali także umowę ramową, zobowiązując się do dalszej współpracy w zakresie nauki i technologii z Tunezją.

Tego typu inicjatywy współpracy między różnymi krajami odgrywają fundamentalną rolę w generowaniu i rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej produkcji energii odnawialnej. Ze względu na ograniczone zasoby energii konwencjonalnej w Tunezji, projekt ETRERA pomógł pobudzić gospodarkę i umocnić wizję zrównoważonego rozwoju w tym kraju.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Energia odnawialna, ogniwo paliwowe, wodór, ogniwo paliwowe z polimerowym elektrolitem
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę