Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INDIA GATE — Wynik w skrócie

Project ID: 244442
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Włochy

Europejska droga do indyjskich badań

Indyjscy badacze mają dobry dostęp do europejskich programów badawczych, ale nie można tego samego powiedzieć o europejskich badaczach w stosunku do indyjskich programów badawczych. Wspierana przez UE inicjatywa pragnie zmienić ten stan rzeczy promując większe wzajemne uczestnictwo.
Europejska droga do indyjskich badań
W obliczu dynamicznie rozwijającej się gospodarki Indii oraz rosnącego zainteresowania badaniami i rozwojem (R&D) jesteśmy w ostatnich latach świadkami pogłębiającej się międzynarodowej współpracy badawczej z UE. Odbiciem tego jest umowa o współpracy w dziedzinie nauki i technologii (S&T) zawarta między stronami w 2001 r., a rozszerzona w 2009 r. Indie oprócz tego są piątym co do wielkości krajem towarzyszącym uczestniczącym w siódmym programie ramowym UE (7PR).

Niestety, podczas gdy indyjscy naukowcy cieszą się dużym dostępem do programów UE, z powodu braku świadomości i innych barier europejscy badacze mają mniejszy dostęp do indyjskich programów. Zespół projektu INDIA GATE, finansowany przez 7PR w ramach inicjatywy Współpraca międzynarodowa, zorganizował liczne spotkania, by zrównoważyć tę sytuację.

Jako cześć większej inicjatywy, Access4.eu, która daje możliwość europejskim naukowcom w pełni korzystać z obustronnego dostępu do programów badawczych państw partnerskich, projekt INDIA GATE ma za zadanie otworzyć indyjski sektor R&D dla społeczności naukowej EU. Zakłada to wzrost wśród europejskich badaczy świadomości dostępnych w Indiach możliwości oraz zobrazowanie krajobrazu i polityki w dziedzinie R&D w Indiach, zwłaszcza gdy w grę wchodzi mobilność i klastrowanie.

Ponadto, w celu identyfikacji możliwości finansowania dostępnych dla europejskich naukowców w Indiach, zespół projektu utworzył punkt informacyjny, jako pierwszy punkt kontaktu oraz centrum informacyjne dla europejskich naukowców chcących dołączyć do badań na terenie Indii. Punkt informacyjny przekazywał wartościowe informacje dotyczące programów i zainteresowanych stron, a także wspomagał w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i znajdowaniu partnerów.

Podczas trwania projektu INDIA GATE zespołowi udało się usprawnić i pogłębić współpracę w dziedzinie R&D między UE a Indiami oraz przygotować grunt dla usług wspierających obustronne badania.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę