Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CRYOLAND — Wynik w skrócie

Project ID: 262925
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Austria
Dziedzina: Zdrowie, Zasoby wodne, Rolnictwo i leśnictwo

Monitorowanie pokrywy śnieżnej i lodowców o wysokiej precyzji

Badacze korzystający z finansowania UE opracowali proces uzyskiwania obserwacji pokrywy śnieżnej i lodowców z sieci satelitów, aby scalić je z przełomowymi pomiarami, a następnie udostępnić uzyskane dane poprzez aplikacje internetowe.
Monitorowanie pokrywy śnieżnej i lodowców o wysokiej precyzji
Śnieg sezonowy i lód lądowy to ważne zasoby naturalne, zaopatrujące znaczne części Europy w wodę do nawadniania, generowania prądu oraz w wodę pitną. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na takie dane ze strony różnych interesariuszy, w tym instytucji zajmujących się monitorowaniem klimatu, przedsiębiorstw energii wodnej i ośrodków ostrzegających przed lawinami.

Aby zapewnić tym potencjalnym użytkownikom wszystkie potrzebne informacje, projekt CRYOLAND (GMES service snow and land ice) korzystał z programu UE Copernicus. Ta sieć satelitów i stacji naziemnych jest obecnie tworzona w celu monitorowania atmosfery Ziemi, czap lodowych, lądów i oceanów.

Dane satelitarne są przetwarzane z użyciem algorytmów i zautomatyzowanych technik stworzonych do obliczania zakresu okrywy śnieżnej i obszaru topnienia śniegu. Obserwacje satelitarne stanowią sposób zdobywania dokładnych i aktualnych informacji o pokrywie śnieżnej, lodowcach oraz pokrywie lodowej na jeziorach i rzekach przy zapewnieniu odpowiedniego zasięgu geograficznego.

Zadaniem projektu CRYOLAND było opracowanie samowystarczalnego urządzenia wspomagającego monitorowanie śniegu i lądolodu w ramach programu Copernicus — tworząc wartość dodaną względem usług monitorowania lądu. Oferta produktów dotyczących śniegu i lodu została zaprojektowana, aby lepiej odpowiadała wymaganiom użytkowników.

W tym celu przeprowadzono ankietę, aby zdefiniować wymagania docelowe użytkowników oraz poznać rekomendacje dotyczące priorytetów nowej usługi. Większość użytkowników pytała głównie o usługi dotyczące śniegu, ale jeziora i rzeki również spotkały się z zainteresowaniem.

Ankieta wymagań użytkowników ukazała też zapotrzebowanie na ogólnoeuropejską usługę dotyczącą ekwiwalencji wody w śniegu. Satelity programu Copernicus Sentinel-1, -2 i -3 zostały dobrze wyposażone pod względem większości wymogów wobec produktu, gdy rozpoczęły pracę w 2015 roku.

Geoportal CRYOLAND zawiera interaktywne mapy w przeglądarce internetowej oraz ma funkcje wyszukiwania i pobierania. Usługi w czasie zbliżonym do rzeczywistego okazały się bardzo użyteczne w zarządzaniu zasobami wodnymi, a kolejne zastosowania wykraczają poza czas realizacji tego projektu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Pokrywa śnieżna, lodowiec, lód lądowy, CRYOLAND, program Copernicus, geoportal
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę