Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badanie nad lepszym żywieniem dla Afryki

W odróżnieniu od innych regionów świata status odżywienia w Afryce Subsaharyjskiej nie poprawił się w ciągu ostatnich kilku lat. Jest więc konieczne, aby zorganizować i określić priorytety badawcze dotyczące żywienia w tym regionie.
Badanie nad lepszym żywieniem dla Afryki
Projekt badawczy finansowany ze środków UE SUNRAY ("Sustainable nutrition research for Africa in the years to come") przyczynił się do rozwoju tego obszaru badań, dzięki utworzeniu planu badawczego z zakresu żywienia i zmianie podejścia do działań na tym kontynencie.

Początkowo przeprowadzono nowoczesne analizy statusu odżywienia w Afryce. Opublikowane wyniki wykazały, że zgromadzone dane koncentrują się zwykle na leczeniu i rozwiązaniach technicznych związanych z problemami żywieniowymi. Wyniki uzyskane w badaniu SUNRAY ukazały natomiast, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na prowadzenie społecznościowych interwencji zainteresowanych podmiotów po stronie afrykańskiej, aby zapobiegać problemom związanym z niedożywieniem.

Podczas tego projektu urzędnicy rządowi I naukowcy zajmujący się żywieniem w Afryce uczestniczyli w trzech warsztatach regionalnych, aby określić priorytetowe obszary tematyczne dla badań nad żywieniem. Wyniki dopracowywano podczas międzynarodowych konsultacji. Te obrady obejmowały trzy obszary: identyfikacja nowych wyzwań środowiskowych I ich wpływu na żywienie, ocena aktualnych badań w Afryce I określanie priorytetów dla badań w przyszłości. Ustalono jednomyślnie, że konieczne jest usystematyzowane podejście do długoterminowych badań nad racjonalizacją żywienia w Afryce Subsaharyjskiej.

Głównym wynikiem projektu był dobór priorytetów dla badań nad żywieniem w Afryce I plan, opracowany przy współpracy z podmiotami zainteresowanymi po stronie afrykańskiej. Ta wiedza została podsumowana w publikacji naukowej I udostępniona zainteresowanym stronom.

Zakres I cel projektu SUNRAY niewątpliwie przekłada się na metody, które badacze kwestii afrykańskiej mogą zastosować podczas prac nad bieżącymi wyzwaniami, jakie stoją przed żywieniem w Afryce. Ponadto projekt przyczyni się do opracowania strategii łagodzenia wpływu wyzwań środowiskowych na żywienie mieszkańców kontynentu.

Nie tylko podniesie to świadomość, ale da też badaczom afrykańskim narzędzia do opracowywania rozwiązań bieżących I przyszłych problemów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę