Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zdrowie seksualne i reprodukcyjne w Ameryce Łacińskiej

Ogólna wiedza na temat możliwości poprawy systemów opieki zdrowotnej, aby lepiej odpowiadała potrzebom młodzieży w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w Ameryce Łacińskiej pomoże w podejmowaniu lepszych decyzji, budowaniu otoczenia sprzyjającego zachowaniu go oraz zwiększeniu dostępu do opieki zdrowotnej w tej dziedzinie.
Zdrowie seksualne i reprodukcyjne w Ameryce Łacińskiej
W Ameryce Łacińskiej młodzież wcześnie podejmuje aktywność seksualną. Nie podjęto jednak wystarczających działań, aby zapobiegać chorobom przenoszonym drogą płciową i niechcianym ciążom. Przekłada się to na liczne problemy społeczne. Rządy krajów Ameryki Łacińskiej potrzebują lepszych strategii skutecznej poprawy warunków zdrowotnych dla młodych ludzi.

W ramach finansowanego przez UE projektu "Community-embedded reproductive health care for adolescents" (CERCA) przeprowadzono trwające cztery lata badanie w trzech krajach Ameryki Łacińskiej. Celem prac było pogłębienie wiedzy na temat możliwości poprawy systemów opieki zdrowotnej, aby lepiej odpowiadała zmieniającym się potrzebom młodzieży w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Znane metody badań interwencyjnych i teorie behawioralne połączono z wszechstronnym podejściem, które zakładało uzyskanie wsparcia rodzin, społeczności i władz.

W rezultacie zebrano dane ilościowe i jakościowe, pozwalające opracować modelową metodologię tworzenia, wdrażania i testowania strategii promowania zdrowia. Monitorowane dane wskazują, że model ten można przełożyć na wiadomości SMS, aby prowadzić działania pomocowe polegające na interwencjach społeczności, w które zaangażowane byłyby przeszkolone osoby dorosłe oraz ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej i szkoły, świadczące usługi o charakterze przyjaznym dla młodzieży.

Badanie przyczyniło się do opracowania polityki na szczeblu lokalnym oraz strategii krajowych i międzynarodowych. Nowo tworzone propozycje na bazie wyników projektu pozwoliły zwiększyć skalę prowadzonych interwencji i uzyskać środki finansowe do dalszych badań.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zdrowie seksualne i reprodukcyjne, Ameryka Łacińska, młodzież, aktywność seksualna, interwencje społeczności
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę