Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przygotowania do masowego wprowadzenia pojazdów elektrycznych

Przeprowadzono analizę wpływu masowego wprowadzenia pojazdów elektrycznych w celu optymalizacji infrastruktury sieciowej i wykorzystania możliwości, jakie dają sieci inteligentne.
Przygotowania do masowego wprowadzenia pojazdów elektrycznych
Pojazdy elektryczne i "plug-in hybrid" (PHEV) mają szansę znacząco przyczynić się do rozwiązania aktualnych i przyszłych problemów środowiskowych i ekonomicznych dotyczących transportu. . Dzięki pojazdom elektrycznym nasze systemy transportowe mogą stać się bardziej zrównoważone. Oferują także nowe możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie źródeł energii odnawialnej oraz inteligentnego zarządzania sieciami energetycznymi. Wprowadzenie ich na masowa skalę wymaga jednak szeroko zakrojonych zmian infrastrukturalnych oraz zwiększenia akceptacji ze strony społeczeństwa.

W finansowanym ze środków UE projekcie G4V wzięły udział firmy energetyczne i instytuty badawcze z różnych krajów Unii Europejskiej, aby zbadać wpływ masowego wprowadzenia na rynek pojazdów elektrycznych i hybrydowych na sieci energetyczne. Analizowano także środki, które mogłyby ułatwić wprowadzenie takich pojazdów.

Przeprowadzono symulacje na ponad 200 prawdziwych sieciach, aby ocenić różne strategie sterowania ładowaniem. Przyglądano się różnym sposobom prowadzenia pojazdów i różnym opcjom mocy ładowania oraz umiejscowienia punktów ładowania. We wszystkich badanych krajach znaleziono wiele bardzo różnych rozwiązań. Niektóre sieci już teraz wymagają wzmocnienia, bez wprowadzania pojazdów elektrycznych, a inne są w stanie bez problemu udźwignąć 100% penetrację przez pojazdy elektryczne.

Opłacalność wprowadzenia pojazdów elektrycznych będzie zależała od zastosowania odpowiednich strategii kontrolnych, rozwijanych w miarę popularyzacji tego środka transportu. Zespół G4V podkreślił, że społeczna akceptacja pojazdów elektrycznych zależeć będzie od dostępności infrastruktury publicznej oraz innych czynników społecznych i regulacyjnych.

Partnerzy projektu kontynuują prace w ramach innego projektu. Badania te powinny być ważnym krokiem w kierunku bardziej wydajnej i inteligentniejszej mobilności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę