Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AENEAS — Wynik w skrócie

Project ID: 226477
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE
Kraj: Niemcy

Kolejny krok w produkcji roślin uprawnych odpornych na stres

Środowiskowe czynniki stresogenne, takie jak wysoka temperatura, zasolenie lub susza, mogą wpływać na przyszłe pokolenia roślin uprawnych poprzez typ regulacji genów zwany epigenetyką. W przeprowadzonym niedawno badaniu przyjrzano się mechanizmom i skutkom zmian epigenetycznych na przykładzie kukurydzy.
Kolejny krok w produkcji roślin uprawnych odpornych na stres
Epigenetyka to dziedzina, która opisuje, jak środowisko oddziałuje na zachowanie genów, nie wpływając na rzeczywistą sekwencję DNA tych genów. W ramach finansowanego przez UE projektu "Acquired environmental epigenetics advances: From Arabidopsis to maize" (AENEAS) , naukowcy zbadali, które ścieżki lub mechanizmy epigenetyczne są aktywowane stresogennymi czynnikami środowiskowymi na przykładzie rośliny modelowej, rzodkiewniku pospolitym (Arabidopsis thaliana).

Badacze przyjęli za cel określenie wpływu tych czynników na ekspresję genów u przyszłych pokoleń. Podobny proces przeprowadzono na kukurydzy, by można było opracować modele ogólnych zmian epigenetycznych zarówno dla A. thaliana, jak i dla kukurydzy zwyczajnej (Zea mays).

Kilka genów kukurydzy, które uległy zmianom epigenetycznym (tzw. cele epigenetyczne), zbadano dokładniej pod kątem potencjalnym cech stresoodporności. W rezultacie powstały nowe, odporne na stres szczepy kukurydzy, które są poddawane dalszej analizie.

W czasie trwania projektu opracowano liczne narzędzia i protokoły, które mają szerokie zastosowanie do badań w dziedzinie epigenetyki środowiska. Są to m. in. liczne metody wywoływania stresu u roślin modelowych, a także pakiet oprogramowania, który użyto do identyfikacji wszystkich celów epigenetycznych poddanych środowiskowym czynnikom stresogennym.

Projekt AENEAS zainicjował także platformę epigenetyki poświęconą badaniom kukurydzy, na której informacje epigenetyczne uzyskane na podstawie badania roślin modelowych, takich jak A. thaliana, będą stosowane względem kukurydzy. Działania w ramach tego projektu stanowią solidną podstawę dla nowoczesnych, świadomych naukowo programów hodowlanych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kukurydza, epigenetyka środowiskowa, program hodowli, stres środowiskowy, Arabidopsis thaliana
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę