Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wirtualne konsultacje to skuteczniejsza opieka zdrowotna

Lekarze często konsultują ze sobą przypadki medyczne, aby uzyskać prawidłową diagnozę i zapewnić jak najlepszą opiekę pacjentom. W wielu regionach rozwijających się problemem jest jednak znalezienie wystarczającej liczby specjalistów. Finansowana ze środków UE wirtualna sieć pomaga pracownikom medycznym z Afryki i Ameryki Łacińskiej dzielić się wiedzą.
Wirtualne konsultacje to skuteczniejsza opieka zdrowotna
Zasięganie opinii innych lekarzy i konsultacje to nieodłączny element praktyki lekarskiej, pomagający uniknąć błędów przy diagnozie i leczeniu oraz zapewniający najlepszy poziom opieki. W wielu częściach Afryki i Ameryki Łacińskiej dostęp do wiedzy innych specjalistów danej dziedziny, szczególnie w przypadku chorób rzadkich, jest jednak niezwykle trudny.

Jednym z rozwiązań tego problemu są narzędzia wirtualne, takie jak te zastosowane w projekcie ISA ("iNTER Support Action (International Network of Teleconsultation Excellence and Referral)"). W ramach tej finansowanej ze środków tematu "Zdrowie" siódmego programu ramowego (7PR) UE inicjatywy założono specjalną platformę Web 2.0, umożliwiającą wymianę obrazów medycznych, filmów i raportów między specjalistami z Afryki, Ameryki Łacińskiej i Europy.

Po kompleksowych testach technicznych i klinicznych, platforma ISA potwierdziła swoją skuteczność jako narzędzie usprawniające podejmowanie decyzji medycznych i wspierające opiekę zdrowotną w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Pracownicy medyczni, którzy zarejestrują się w tym bezpłatnym serwisie, otrzymują dostęp do wiedzy innych specjalistów zarówno ze swojego kraju, jak i innych krajów uczestniczących.

ISA to nie tylko narzędzie diagnostyczne. Może być wykorzystywane jako cenna platforma szkoleniowa, pomagając podnosić jakość opieki w perspektywie długofalowej.

Mimo że projekt został już zakończony, sieć ISA nadal rozrasta się i pogłębia, stale potwierdzając swoją skuteczność i przydatność. Partnerzy projektu mają nadzieję, że platforma będzie rozszerzać się w nowych kierunkach, takich jak pielęgniarstwo i onkologia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę