Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

RELATE — Wynik w skrócie

Project ID: 230495
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Belgia

Studenci dziennikarstwa zmagają się z badaniami

Komunikowanie wyników badań naukowych ogółowi społeczeństwa może być nieskuteczne lub nieścisłe z powodu niezrozumienia tematu przez dziennikarzy. Aby zmierzyć się z tym problemem, studenci ostatniego roku dziennikarstwa mieli możliwość spędzenia pewnego czasu w laboratoriach badawczych i opisania swoich doświadczeń.
Studenci dziennikarstwa zmagają się z badaniami
UE ustaliła, że komunikacja wyników badań naukowych skierowana do ogółu społeczeństwa cierpi pod wieloma względami z powodu pewnych braków. Dotyczy to braku zaangażowania i debaty między naukowcami i społeczeństwem, jak również zauważalnej niechęci dziennikarzy do przekazywania informacji o wynikach badań naukowych.

RELATE ("Research labs for teaching journalists") to projekt finansowany ze środków UE, w ramach którego 78 studentów dziennikarstwa rozlokowano w 30 laboratoriach badawczych. Studenci spędzili tydzień w laboratorium zdobywając wiedzę o codziennym życiu naukowców, a następnie opisali swoje doświadczenia.

Projekt RELATE powstał jako pilotażowy projekt skierowany do laboratoriów badawczych i mający na celu utworzenie stałego programu. Projekt ten postawił sobie również za cel nawiązanie współpracy między naukowcami i dziennikarzami.

Studenci opisywali swoje codzienne doświadczenia w blogach w celu zapewnienia możliwości monitorowania skuteczności programu. Pod koniec swojego tygodniowego pobytu studenci napisali artykuły sprawozdawcze, z których około 25% zostało opublikowanych w różnych mediach, papierowych i internetowych.

Projekt ten wpłynął na poprawę dziennikarstwa naukowego w Europie zapewniając nową możliwość kontaktu dziennikarzy z naukowcami oraz poszerzając komunikację interdyscyplinarną i zrozumienie. Ponadto praktyczne doświadczenie naukowe dziennikarzy przełoży się na bardziej przystępną komunikację osiągnięć naukowych skierowaną do społeczeństwa. Artykuły opublikowane przez studentów są dostępne na stronie internetowej projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę