Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

RESPECT — Wynik w skrócie

Project ID: 244549
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Włochy

Kształtowanie bardziej tolerancyjnych i pełnych szacunku społeczeństw

Naukowcy zbadali sporne kwestie dotyczące miejsca zamieszkania mniejszości w przestrzeni publicznej, przyglądając się strategiom politycznym w różnych krajach.
Kształtowanie bardziej tolerancyjnych i pełnych szacunku społeczeństw
Tolerancja wobec różnych kultur i wyznań stanowi fundament demokracji w Europie. Jednak częstym źródłem konfliktu jest wprowadzenie w życie polityk opartych na tolerancji w stosunku do mniejszości.

Dotyczy to przede wszystkim polityk w sprawie przydzielania do użytku przestrzeni publicznej – na przykład dla potrzeb Romów, pod budowę meczetów lub na budynki mieszkalne dla emigrantów. Bywa, że tego typu sytuacje wywołują napięcia społeczne i dalszą marginalizację mniejszości.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu RESPECT zbadano, w jaki sposób można ograniczyć tego typu konflikty, przyglądając się strategiom politycznym, a także kryjącej się za nimi ideologii, w różnych krajach. Projekt skupił się na trzech głównych grupach studiów przypadku. Pierwsza z nich obejmowała przydzielanie przestrzeni pod budowę miejsc kultu religijnego, a zwłaszcza meczetów, na Cyprze, w Danii, Niemczech, Izraelu, we Włoszech i Słowenii. Druga – zapewnienie miejsc, i związanej z tym marginalizacji, dla Romów w Czechach, we Francji, we Włoszech, na Litwie, na Węgrzech i w Zjednoczonym Królestwie. Na koniec naukowcy przyjrzeli się politykom regeneracji miast w obszarach zamieszkiwanych przez imigrantów w Czechach, Niemczech, Izraelu, we Włoszech, na Litwie i w Rosji.

W projekcie udział wzięły instytuty badawcze z różnych krajów UE i spoza UE, co zaowocowało połączeniem szeregu dyscyplin akademickich, w tym nauk politycznych, filozofii, socjologii, antropologii społecznej i spraw miejskich.

W ramach projektu RESPECT opublikowano serię artykułów w magazynach akademickich i lokalnej prasie, a także analizy polityczne, które przyczyniły się do znacznego przyspieszenia prac w tej dziedzinie. To powinno być bodźcem dla nowych strategii radzenia sobie z tą coraz istotniejszą kwestią i pomóc w kształtowaniu bardziej spójnych społeczeństw stawiających na włączenie społeczne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę