Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Koordynacja globalnych badań w dziedzinie rolnictwa

Drugą transzę finansowania UE przyznano, aby skonsolidować postępy, jakie osiągnięto w ramach inicjatywy poświęconej badaniom na rzecz rozwoju w dziedzinie rolnictwa.
Koordynacja globalnych badań w dziedzinie rolnictwa
Rolnictwo ma kluczowe znaczenie dla wzrostu w krajach rozwijających się, ponieważ odkrywa ważną rolę w bezpieczeństwie żywnościowym oraz rozwiązywaniu globalnych problemów, takich jak bioenergia, zmiana klimatu itp. Badania na rzecz Rozwoju w dziedzinie Rolnictwa (ARD) odpowiadają na potrzebę wykarmienia rosnącej liczby ludności oraz generowania wzrostu gospodarczego w sposób zrównoważony. Inicjatywa ERA-ARD to program realizowany w ramach europejskiej przestrzeni badawczej (EPB), który powstał w 2005 r., by promować strategiczny plan na rzecz rozwoju i badań nad rolnictwem (ARD).

Finansowany przez UE projekt "The agricultural research for development dimension of the European Research Area" (ERA-ARD II) powstał, by kontynuować działania projektu ERA-ARD. Głównym celem była poprawa koordynacji między krajowymi programami badawczymi oraz wspieranie europejskiej współpracy w ramach ARD.

Działania w ramach projektu ERA-ARD II pozwoliły stworzyć mapę istotnych projektów i struktur finansowania w krajach uczestniczących, a także przeanalizować krajowe mechanizmy koordynacyjne w Europie. Informacje te pozwolą na podejmowanie skuteczniejszych interakcji między krajami UE.

W projekcie sfinalizowano koncepcję sojuszu ARD — modelu współpracy regionalnej na rzecz zwiększenia efektywności badań. Projekt ERA-ARD II wdrożył ten model poprzez liczne warsztaty z zainteresowanymi stronami.

Uczestnicy projektu opracowali także szereg narzędzi i metod na rzecz efektywniejszej współpracy. Skonsolidowano je w formie dokumentów informacyjnych, które mogą posłużyć grupom sojuszu ARD do zwiększenia skuteczności ich działań.

Partnerzy projektu przygotowali też portal internetowy dający użytkownikom obraz prowadzonych w Europie badań w dziedzinie rolnictwa w kontekście globalnych problemów oraz zawierający przewodnik po odpowiednich inicjatywach, wiedzy i organizacjach. Dzięki temu rezultaty działań w ramach obu inicjatyw ERA-ARD pozostaną dostępne także po zakończeniu projektu. Prace te będą kontynuowane poprzez wspólną strategiczną grupę roboczą ds. globalnych wyzwań pod auspicjami SCAR i EIARD (obecnie ARCH).

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rolnictwo, badania w dziedzinie rolnictwa, europejska przestrzeń badawcza, strategiczny plan na rzecz rozwoju i badań nad rolnictwem, koordynacja krajowa, współpraca regionalna, globalne wyzwania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę