Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bardziej reprezentatywne testy zderzeniowe

W ramach unijnej inicjatywy koordynowano cztery projekty, których celem było ograniczenie obrażeń w wypadkach komunikacyjnych. Współpraca ta zaowocowała przyjęciem nowych standardów testów zderzeniowych, uwzględniających więcej rozmiarów ciała niż w testach konwencjonalnych oraz wykorzystujących nowe czujniki.
Bardziej reprezentatywne testy zderzeniowe
Ruch drogowy jest powszechnie uważany za zjawisko negatywne, a w Europie proponuje się wiele rozwiązań technologicznych tego problemu, w tym dotyczących bezpieczeństwa. Pomimo poprawy w tym zakresie, środki bezpieczeństwa pozostają zoptymalizowane pod kątem uśrednionych pasażerów, dlatego pod auspicjami siódmego programu ramowego (7PR) wspierano cztery projekty, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa ludzi każdego wzrostu.

Koordynatorem tych projektów była finansowana przez UE inicjatywa "Coordination of vehicle and road safety initiatives" (COVER) . W ramach tych projektów podejmowano kwestie dotyczące wpływu odchylenia od średniej biometrycznej na bezpieczeństwo, a dokładniej urazy klatki piersiowej u osób dorosłych oraz foteliki dla dzieci. Koordynacja tych projektów w ramach inicjatywy COVER dotyczyła głównie wspólnego gromadzenia i analizy danych. Ponadto wyznaczono spójny kierunek badań, przyspieszono wdrożenie wyników prac oraz zorganizowano wspólne działania mające na celu przekazanie informacji o nowych metodach najważniejszym interesariuszom. Prace liczącego siedmiu członków konsorcjum trały od 2009 do 2013 r.

Pierwsze zadanie polegało na koordynacji badań ankietowych dotyczących wypadków, które objęły dwa projekty. Wyniki zaprezentowano podczas konferencji i przekazano przedstawicielom branży. Ponadto, przygotowano listę 700 interesariuszy, którą prowadzono dla wszystkich czterech projektów.

Wkrótce po rozpoczęciu prac uruchomiono ogólnodostępną stronę internetową. Do innych działań informacyjnych należały przygotowanie pięciu rocznych biuletynów oraz jednej ulotki przeznaczonej dla branży motoryzacyjnej. Zorganizowano również otwarte warsztaty poświęcone dzieciom i urazom klatki piersiowej. Ustalenia z warsztatów opublikowano w formie sprawozdania.

Zorganizowano także serię wizyt i spotkań interesariuszy, których wyniki przekazano do programu Euro NCAP. W efekcie w przyszłości w protokołach testowych mają być wykorzystywane kobiece manekiny. Do innych zaproponowanych rozwiązań należą czujniki brzuszne oraz szereg różnych modyfikacji budowy manekinów. Wyniki prac dotyczących manekinów są uważane za jedne z najważniejszych osiągnięć projektu.

Dzięki inicjatywie COVER badania prowadzone w ramach czterech omawianych projektów były lepiej skoordynowane a informacje o ich wynikach lepiej rozpowszechniane. Wspólne prace zaowocowały ważnymi modyfikacjami protokołów testów zderzeniowych, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich pasażerów samochodów.

Powiązane informacje

Tematy

Safety

Słowa kluczowe

Testy zderzeniowe, obrażenia w wypadkach drogowych, bezpieczeństwo drogowe, średnia biometryczna, urazy klatki piersiowej, manekiny testowe, czujniki brzuszne, pasażer samochodu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę