Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zaawansowane technologicznie rozwiązania pomagają w zwalczaniu przestępczości w Europie

W ramach unijnej inicjatywy opracowano nowe rozwiązania pomagające w walce z terroryzmem, wandalizmem i cyberprzestępczością, aby poprawić bezpieczeństwo na terenie Europy.
Zaawansowane technologicznie rozwiązania pomagają w zwalczaniu przestępczości w Europie
Internet i globalizacja oferują nowe narzędzia międzynarodowym grupom przestępczym i terrorystycznym. Wyrafinowane metody kradzieży, pornografia dziecięca, ataki terrorystyczne i handel ludźmi nabrały niepokojącego globalnego wymiaru, co oznacza konieczność opracowania nowoczesnych rozwiązań służących neutralizacji tych zagrożeń.

W ramach finansowanego przez UE projektu INDECT (Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment) prowadzono prace nad stworzeniem rozwiązań dla policji i innych organów ścigania w UE, uwzględniających kwestie dotyczące ochrony i prywatności danych.

Na potrzeby automatycznego wykrywania zagrożeń w środowiskach miejskich partnerzy projektu opracowali nowe oprogramowanie. Pomaga ono w podejmowaniu decyzji podczas ataków terrorystycznych oraz podczas zwalczania procederów kryminalnych, takich jak handel ludźmi, pornografia dziecięca, wykrywanie sytuacji niebezpiecznych oraz używanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscach publicznych.

Zespół udoskonalił strategie z zakresu wykorzystania telewizji przemysłowej, tak by skupiały się na potencjalnych zagrożeniach zamiast ciągłego monitorowania codziennych czynności. Rozwiązanie INDECT automatycznie powiadamia operatorów o wykryciu zagrożenia, dając im możliwość podjęcia decyzji co do odpowiednich działań.

Zidentyfikowano źródła rozpowszechniające dziecięcą pornografię i informacje związane z nielegalnym handlem ludzkimi organami. Uczestnicy projektu opracowali system, który skutecznie odnajduje nielegalne treści w dużych zbiorach danych. Opracowano też techniki ochrony danych i prywatności, wykorzystujące cyfrowe znaki wodne i oprogramowanie kryptograficzne.

Przygotowano ponad 50 działających prototypów, a niektóre z nich zaprezentowano na międzynarodowych targach i konferencjach. Ponadto opublikowano przeszło 400 artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach.

Dzięki zastosowaniu nowych metod z zakresu monitorowania zagrożeń rozwiązania opracowane w projekcie INDECT pomogą w walce z cyberprzestępczością, terroryzmem i wandalizmem, od wykrywania porzuconego bagażu po analizę dźwięków wiążących się z zagrożeniami.

Powiązane informacje

Tematy

Security

Słowa kluczowe

Działalność przestępcza, terroryzm, INDECT, ochrona i prywatność danych, wykrywanie zagrożeń
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę