Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IC-UP2 — Wynik w skrócie

Project ID: 229830
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Estonia

Wykorzystanie pełnego potencjału badawczego Uniwersytetu Technologicznego w Tallinnie

Uniwersytet Technologiczny w Tallinnie (TUT) potrzebuje wykwalifikowanego personelu, nowoczesnej infrastruktury i globalnej współpracy, aby podnieść swój potencjał badawczy w takich dziedzinach, jak biochemia czy biomedycyna. Unijny projekt pomógł w zacieśnieniu ogólnoeuropejskiej interdyscyplinarnej współpracy w dziedzinie chemii, biochemii i badań materiałowych.
Wykorzystanie pełnego potencjału badawczego Uniwersytetu Technologicznego w Tallinnie
Prace w ramach finansowanego ze środków UE projektu IC-UP2 (Developing the research potential of Institute of Chemistry at Tallinn University of Technology, Estonia) rozpoczęły się od oceny wyposażenia Instytutu Chemii TUT pod kątem wymaganej modernizacji oraz braków w zakresie potencjału badawczego. Określono również zapotrzebowanie w zakresie ulepszeń infrastrukturalnych, wykwalifikowanych naukowców i networkingu na poziomie krajowym i międzynarodowym w kontekście inicjowania lub udziału we wspólnych badaniach.

Zakupiono trzy nowoczesne instrumenty, aby podnieść poziom infrastruktury badawczej w Instytucie Chemii. Modernizacja pozwoliła początkującym badaczom, jak i specjalistom na prowadzenie światowej klasy badań w dziedzinie biochemii i biomedycyny.

Instytut zatrudnił dwóch doświadczonych naukowców dysponujących specjalistyczną wiedzą. Trzy delegacje początkujących badaczy z innych europejskich ośrodków badawczych oraz cztery delegacje badaczy z Instytutu Chemii pomogły w umocnieniu wielostronnej współpracy. Zorganizowano także trzy delegacje dla specjalistów.

Odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa wysokiego szczebla poświęcona materiałom i technologiom "zielonej" chemii. Głównym celem było stworzenie środowisk ułatwiającego szeroką interdyscyplinarną komunikację. Zorganizowano szereg seminariów i warsztatów z zakresu chemii analitycznej i organicznej, podczas których początkujący i doświadczeni badacze rozpowszechniali najnowsze informacje na temat badań. Uczestniczyli także w międzynarodowych seminariach, konferencjach i warsztatach, na których prezentowali wyniki badań szerszemu gronu odbiorców.

Dzięki wzmocnieniu potencjału badawczego Instytutu Chemii, projekt IC-UP2 pomógł placówce w zdobyciu pozycji wiodącego ośrodka doskonałości w zakresie chemii, biochemii i badań materiałowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Uniwersytet Technologiczny w Tallinnie, Estonia, potencjał badawczy, biochemia, biomedycyna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę