Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NETGROW — Wynik w skrócie

Project ID: 245301
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE
Kraj: Belgia

Wspomaganie innowacji i usprawnianie sieci kontaktów w przemyśle spożywczym

Chyba nikt już nie wierzy w istnienie jednej sieci odpowiedniej do potrzeb wszystkich sektorów. Jeden z projektów unijnych zajął się badaniem metod optymalnego dopasowania sieci innowacji do zróżnicowanych potrzeb i cech małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w przemyśle spożywczym, dążąc do zwiększania potencjału innowacji w tej branży.
Wspomaganie innowacji i usprawnianie sieci kontaktów w przemyśle spożywczym
MŚP często miały dotychczas trudności z utworzeniem strategicznej sieci innowacji obejmującej kontakty formalne i nieformalne. Uczenie się w sieciach strategicznych ma kluczowe znaczenie dla innowacji, a wyniki przemysłu spożywczego stanowią istotny element konkurencyjności i wzrostu gospodarczego UE. Projekt NETGROW zajął się doskonaleniem funkcjonowania sieci strategicznych łączących MŚP z sektora spożywczego poprzez badania na poziomie zarówno lokalnych przedsiębiorstw, jak i samych sieci.

Stwierdzono przede wszystkim, że ze względu na bardzo zróżnicowane potrzeby MŚP w zakresie innowacji i kontaktów oraz dużą różnorodność samych przedsiębiorstw nie da się stworzyć pojedynczej sieci dopasowanej do wymagań wszystkich MŚP. Kierownicy poszczególnych sieci muszą dostosowywać ich ofertę do indywidualnych potrzeb i charakterystyk MŚP. Ustalono też, że mierzenie skuteczności sieci wymaga szerszego i lepiej dopasowanego podejścia niż obecnie stosowane. Przy ocenach trzeba uwzględniać wyniki zarówno na poziomie sieci, jak i na poziomie przedsiębiorstw, ponieważ kryteria sukcesu mogą być różne w zależności od poziomu. Na przykład duże zróżnicowanie sieci może być korzystne dla wyników konkretnych przedsiębiorstw, ale nie dla efektywności samej sieci, a sieć może mimo to osiągnąć wyznaczony cel.

Wszystkie wyniki badań połączono z innymi stosownymi badaniami terenowymi, na przykład w dziedzinie zarządzania innowacją i teorii komunikacji, tworząc pakiet narzędzi NetGrow Network Learning Toolbox. Dostarczane w pakiecie narzędzia opracowano na podstawie szczegółowych badań z udziałem ponad 960 europejskich MŚP z sektora spożywczego, a cały pakiet jest dostępny do pobrania i używania w witrynie internetowej projektu. Intensywne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron bardzo zwiększa szanse na powodzenie całej inicjatywy. Ponadto opracowano około 85 artykułów naukowych oraz kilka książek i raportów, w tym ostateczny raport o stanie przemysłu spożywczego. Wszystkie materiały są dostępne w witrynie.

Projekt zwiększył dostępność wiedzy i narzędzi do promowania długoterminowych, konkurencyjnych i adaptacyjnych sieci europejskich MŚP zdolnych do oceny potrzeb i promowania obszarów zainteresowań. Oczekuje się, że opracowane narzędzia przyniosą rozwój innowacji, a tym samym przyczynią się do długoterminowego wzrostu gospodarczego i zwiększania zatrudnienia przez MŚP z sektora spożywczego. Narzędzia te pozwolą też ustawodawcom ulepszać strategie dotyczące sieci w przemyśle spożywczym i innych sektorach, a tym samym zwiększać ogólną konkurencyjność i innowacyjność w UE. Po zakończeniu projektu jego wyniki i zestaw narzędzi będą aktualizowane i promowane w ramach inicjatyw prywatnych, między innymi podczas konferencji międzynarodowej zaplanowanej na 2015 r.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przemysł spożywczy, innowacja, sieć strategiczna, konkurencyjność, MŚP z sektora spożywczego
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę