Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Internetowe biuro prasowe dla sektora transportowego

Wirtualna platforma, na której zamieszczane są wyniki ważnych projektów z dziedziny transportu, jest cennym źródłem pomysłów na nowe rozwiązania komunikacyjne oraz pomaga wprowadzać innowacje w branży.
Internetowe biuro prasowe dla sektora transportowego
Dzięki nowym technologiom, energooszczędnym rozwiązaniom i wymogom środowiskowym, sektor transportowy zmienia się w bardzo szybkim tempie. Wirtualna platforma służąca do wymiany wiedzy mogłaby pomóc uczestnikom sektora wykorzystać wszystkich nowe rozwiązania w dziedzinie transportu. Taki był też cel finansowanego ze środków UE projektu PRESS4TRANSPORT.

W projekcie wzięli udział specjaliści w dziedzinie dziennikarstwa i transportu powierzchniowego z Belgii, Danii, Włoch, Węgier, Holandii i Portugalii, aby stworzyć wirtualne biuro prasowe obsługujące 117 europejskich inicjatyw z zakresu zrównoważonego transportu powierzchniowego (SST). Przyjazna dla użytkowników platforma ma pomagać w przekazywaniu mediom informacji na temat wyników projektów, aktualności i wydarzeń, a w ramach inicjatywy przygotowano 80 informacji prasowych, 60 artykułów i sześć biuletynów. Uczestnicy PRESS4TRANSPORT zorganizowali też dwie międzynarodowe imprezy i wzięli udział w około 50 innych wydarzeniach w całej Europie, aby szerzyć ambitne założenia projektu.

Do rozpowszechniania informacji o nowatorskich i ciekawych wynikach projektów wykorzystano głównie biuletyny, magazyny, czasopisma branżowe, serwisy internetowe, portale i blogi, docierając do różnych grup interesariuszy. Za pośrednictwem platformy przekazywano w szczególności informacje dotyczące wyników projektów z zakresu logistyki oraz transportu kolejowego, drogowego i morskiego na poziomie krajowym, regionalnym i europejskim.

Aby zrealizować te cele, zespół projektu przeanalizował obecność w mediach różnych zagadnień dotyczących SST, określając mocne i słabe strony publikacji medialnych. Następnie sformułowano wytyczne i zalecenia dotyczące skuteczniejszego rozpowszechniania wyników projektów SST za pośrednictwem różnych kanałów.

Zespół naukowców, dziennikarzy i specjalistów ds. komunikacji zbudował nowe potężne narzędzie pomagające zwiększyć obecność wyników badań SST w mediach. Utworzono portal, który umożliwia szefom projektów publikowanie wyników prac oraz stanowi źródło informacji dla dziennikarzy i osób poszukujących najświeższych informacji na powiązane tematy.

W serwisie można znaleźć różne interesujące zagadnienia, takie jak technologie pojazdów elektrycznych, innowacyjny transport miejski, zrównoważona mobilność czy środowiskowe aspekty transportu. To doskonała szansa dla małych i średnich firm sektora, które chcą zmodernizować swoje produkty lub nawiązać korzystną współpracę. Europejska branża transportowa dysponuje teraz lepszymi narzędziami pozwalającymi tworzyć innowacje i rozwiązania, które pomogą usprawniać komunikację i zachować konkurencyjność sektora.

Powiązane informacje

Tematy

Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę