Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Europejska wspólnota produkcji w mikro- i nanotechnologii

Mikro- i nanotechnologie produkcji (MNMT) wymagają zaawansowanej wiedzy i obecnie szybko się rozwijają. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu opracowali plan działań sprzyjających skoordynowanemu rozwojowi i przyspieszeniu opracowywania nowych technologii od etapu badań laboratoryjnych do wprowadzenia ich na rynek.
Europejska wspólnota produkcji w mikro- i nanotechnologii
Już teraz MNMT znacząco przyczyniają się do sprostania niektórym najistotniejszym wyzwaniom społeczno-ekonomicznym XXI wieku. Dziedziny, w których znajdują zastosowanie, obejmują zrównoważone systemy energetyczne, globalne bezpieczeństwo, diagnozowanie i leczenie niektórych spośród najbardziej wyniszczających chorób.

Wcześniejszy projekt szóstego programu ramowego (6PR) prowadził do utworzenia Europejskiej Platformy Mikro- i Nanotechnologii Produkcji (MNMT). Korzystając z tej platformy, w ramach finansowanego przez UE projektu MINAM 2.0 opracowano plan badań, aby przyspieszyć komercjalizację nowych technologii. Plan badań strategicznych koncentruje się na kilku obszarach tematycznych, w tym przetwarzaniu i produkowaniu nanomateriałów, produkcji w skali mikro i integracji systemów.

Projekt MINAM 2.0 wzmocnił więzi pomiędzy regionalnymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi, europejskimi platformami technologii (ETP) i sieciami doskonałości (NoE), ułatwiając współpracę naukową poprzez liczne prowadzone działania. Sieć została poszerzona, aby objąć więcej partnerów przemysłowych. Dostarczyli oni ważnych informacji umożliwiających identyfikację potrzeb technologicznych i barier stojących obecnie na drodze do rozwoju wszystkich uczestników projektu.

W rezultacie zespół opracował strategie rozwoju technologicznego, uwzględniające MNMT, aby przyspieszyć komercjalizację prototypów laboratoryjnych. W tym celu członkowie opracowali też usługi doradcze w dziedzinie badań naukowych i handlu dla biznesu, koncentrując się na małych i średnich przedsiębiorstwach. Stworzono też wspólny program badań (JRA). Z projektu MINAM 2.0 można wywnioskować, że jakość współpracy będzie bezwzględnym warunkiem pokonania problemu braku infrastruktury lub wiedzy eksperckiej w mikrosystemach i zapewnienia zrównoważonego rozwoju MNMT.

Witryna internetowa projektu MINAM stanowi uniwersalne źródło dla stron zainteresowanych MNMT i umożliwia 600 członkom konsorcjum koordynowanie zapotrzebowania, popytu i usług z uwzględnieniem ludności, pośredników i samych członków konsorcjum. Ponadto dokumentacja projektu MINAM, plany działania i biuletyny informacyjne są dostępne do pobrania za darmo.

Projekt MINAM 2.0 miał istotny wkład w zwiększenie konkurencyjności państw UE w dziedzinie MNMT. Szybka komercjalizacja prototypów laboratoryjnych korzystających z technologii MNMT przełoży się na znaczące korzyści społeczno-ekonomiczne dla UE i jej obywateli.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę