Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inteligentne systemy kontroli umożliwiają produkcję lepszych wyrobów

Większość konwencjonalnych systemów kontroli produkcji cechuje się małą elastycznością ze względu na sztywne i scentralizowane struktury kontroli. W ramach unijnej inicjatywy opracowano technologie adaptacyjnej i samodzielnie uczącej się linii produkcyjnej z wbudowanym systemem kontroli jakości, który pozwala na wytwarzanie zindywidualizowanych produktów o lepszej jakości.
Inteligentne systemy kontroli umożliwiają produkcję lepszych wyrobów
W związku ze wzrostem konkurencji producenci muszą zadbać o maksymalną wydajność oraz jakość swoich produktów, aby móc konkurować na globalnym rynku. W ramach finansowanego przez UE projektu GRACE (Integration of process and quality control using multi-agent technology) opracowano innowacyjne technologie, dzięki którym możliwe będzie stosowanie samooptymalizujących się linii produkcyjnych.

Koncentrując się na produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, a w szczególności pralek, partnerzy projektu opracowali współpracującą architekturę systemu wieloagentowego (MAS) dla zdecentralizowanych systemów produkcji. Opracowano nową metodologię, uwzględniającą jakość produktu przy tworzeniu systemów produkcji. Aby umożliwić ocenę procedur produkcyjnych, przeanalizowano procesy produkcji, kontrolę procesów oraz analizę kontroli procesów.

Zespół GRACE opracował nowe systemy kontroli jakości i pomiaru dla procesów produkcyjnych. Zaprojektowano również kontroler adaptacyjny, który pokazuje, w jaki sposób kontrola procesów na poziomie lokalnym lub globalnym może usprawnić dostosowywanie poszczególnych produktów. Pełnią one rolę agentów kontrolnych na każdym stanowisku w fabryce. Zbudowano też adaptacyjny kontroler pokładowy, który jest przykładem, jak indywidualne dostosowanie produktu może przyczynić się do poprawy jego wydajności, a tym samym poprawić jakość produkcji.

Ostatni rok projektu poświęcono implementacji, integracji i walidacji prototypu MAS. Przeprowadzono szereg prób terenowych w celu przetestowania systemu GRACE. Końcowe testy zostały przeprowadzone w czasie rzeczywistym na linii produkcyjnej w fabryce pralek. Ich wyniki wskazały na szereg innowacyjnych cech, takich jak możliwość dodawania, usuwania lub zmieniania elementów bez zatrzymywania pracy, możliwość przeprogramowania i ponownego uruchomienia produkcji innych elementów, płynna dystrybucja w dużych systemach, solidność, skalowalność oraz łatwa migracja technologii.

W ramach projektu GRACE powstało rozwiązanie do inżynierii produkcyjnej, które przyczynia się do poprawy jakości i efektywności energetycznej produktów, a jednocześnie do optymalizacji linii produkcyjnych i ograniczenia przestojów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Systemy kontroli produkcji, linia produkcyjna, kontrola jakości, pralki, system wieloagentowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę