Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ERAWATCH INT — Wynik w skrócie

Project ID: 256314
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Hiszpania

Analiza międzynarodowego środowiska badawczego

Naukowcy finansowani ze środków UE przeanalizowali postępy w zakresie polityk badawczych realizowanych na całym świecie.
Analiza międzynarodowego środowiska badawczego
Rządy krajowe i władze zapewniają większość środków finansowych dla potrzeb inicjatyw badawczych zgodnie z ich własnymi priorytetami dotyczącymi prowadzonych polityk. Jest bardzo ważne, aby decydenci dysponowali prawdziwym i precyzyjnym obrazem ogółu prowadzonych badań, dzięki czemu będą mieli oni pewność, że pieniądze przeznaczone na ten cel są wydawane skutecznie.

UE utworzyła projekt ERAWATCH, aby zapewnić wszechstronną usługę monitoringu i analizy polityk badawczych realizowanych we wszystkich państwach członkowskich. Dodatkowy projekt badawczy finansowany ze środków UE o nazwie ERAWATCH INT ("ERAWATCH international monitoring and analysis") poszerzył zakres tych działań, obejmując swoim zasięgiem inicjatywy badawcze spoza Unii Europejskiej.

Ten trwający 21 miesięcy projekt objął 13 krajów: Algierię, Argentynę, Australię, Kanadę, Chile, Egipt, Jordanię, Meksyk, Mołdawię, Maroko, Nową Zelandię, Republikę Południowej Afryki i Ukrainę. Członkowie projektu stworzyli szczegółowe sprawozdanie dla każdego kraju, opisując strukturę i ewolucję jego systemu badawczego oraz kontekst polityczny. W sumie utworzono 52 konkretne szablony (po cztery dla każdego kraju) opisujące szczegółowo ważne dokumenty dotyczące realizowanej polityki, organizacji i programów.

Ponadto w ramach projektu ERAWATCH INT sporządzono dogłębne analizy dla pięciu krajów objętych projektem: Meksyku, Mołdawii, Republiki Korei, Republiki Afryki Południowej oraz Ukrainy. Jedno konkretne sprawozdanie poświęcone było współpracy naukowej i technologicznej między Europą i Stanami Zjednoczonymi, inne zaś skupiało się na identyfikacji priorytetów w zakresie współpracy badawczej między UE i Indiami. Są to dwaj najważniejsi partnerzy UE w zakresie współpracy badawczej, jednak w obu przypadkach brak jest systematycznych lub łatwo dostępnych informacji.

Starania podjęte w ramach projektu znacząco zwiększyły wiedzę dotyczącą międzynarodowych środowisk badawczych, a ich wyniki zapewniają decydentom wszechstronną bazę wiedzy. Uzbrojeni w te informacje mogą postawić sobie za cel zapewnienie finansowania badań, które przyniosą możliwie najwięcej korzyści obywatelom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę