Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PAR — Wynik w skrócie

Project ID: 241476
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH

Modelowanie oporności mikroorganizmów na antybiotyki

Intensywne oraz nieprawidłowe stosowanie antybiotyków powoduje, że w ludzkich patogenach rozwija się mechanizm oporności na ich działanie. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu zdobyli informacje, które pozwolą przewidywać tempo i kierunek zmian antybiotykooporności, aby ograniczyć skalę tego niepokojącego zjawiska.
Modelowanie oporności mikroorganizmów na antybiotyki
W ramach projektu 'Predicting antibiotic resistance' (PAR) opracowano modele ilościowe umożliwiające badanie złożonej dynamiki oporności bakterii. Uzyskane dane poddano walidacji przy pomocy modeli in vitro I in vivo.

Do głównych zagadnień badanych w projekcie PAR należało rozwijanie się I pojawianie opornych bakterii, mechanizmy przeżywania patogenów oraz ich przenoszenie.

Badacze uczestniczący w projekcie PAR zidentyfikowali geny oporności w bakterii Pseudomonas aeruginosa. Skutki tych mutacji badano na kilku odmianach Mycobacterium tuberculosis, aby ocenić różne zmiany fenotypiczne.

Wykazano także, że wiele antybiotyków, w tym antybiotyki beta-lactamowe, mogą promować mutagenezę na przykład w bakteriach Escherichia coli. Szczególnie niepokojący jest fakt, że niektóre antybiotyki mogą wpływać na powstawanie oporności w podminimalnym stężeniu inhibitorowym (MIC). Wyniki badań na modelu kaczki wykorzystującym E. coli wskazują, że bardzo małe stężenia antybiotyków w środowisku mogą podtrzymywać oporność bakterii.

Szczególnie istotne są wyniki badań nad wysoce problematycznym genem oporności, NDM-1, który rozprzestrzenia się na całym świecie w alarmującym tempie. Badania PAR wykazują, że gen ten cechuje się dużą szybkością ekspresji I rekombinacji, a także jest powiązany z pewnymi plazmidami. Chodzi o infekcję pozaszpitalną ściśle powiązaną ze złymi warunkami sanitarnymi w Azji Wschodniej I rozprzestrzenianą przez ruch turystyczny. Badania skłoniły rząd indyjski do przygotowania pierwszej ustawy o przepisywaniu I kontrolowaniu stosowania antybiotyków.

Badacze wykazali, że jeśli chodzi o antybiotyki dostępne na rynku (np. Kwas fusydowy czy mecylinam), rozwój oporności I rozwój kompensacyjny jest najczęściej wolniejszy w przypadku leków o wielu celach terapeutycznych.

Wśród działań informacyjnych należy wymienić 4 duże spotkania poświęcone planowaniu badań, 135 publikacji fachowych, ponad 200 prezentacji na konferencjach oraz rozdziały w szeregu publikacji książkowych. Ponadto, wyniki badań przedstawiano I omawiano na kilku innych forach, w UE, Europejskiej Agencji Leków (EMEA) oraz na forum branżowym.

Wyniki badań spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony sektora zdrowia publicznego, lekarzy, agencji ochrony środowiska, organizacji rolniczych I mediów. Projekt przyczynił się też do poszerzenia wiedzy na temat ewolucji molekularnej, fizjologii bakterii oraz zapobiegania antybiotykooporności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę