Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Modele systemowe do badań nowotworów zarodkowych

Naukowcy europejscy przyjęli podejście systemowe, aby uzyskać fundamentalną wiedzę o patogenezie nowotworów zarodkowych (ET). Uzyskane wyniki otworzyły nowe drogi do projektowania celowanych środków terapeutycznych.
Modele systemowe do badań nowotworów zarodkowych
ET to grupa nowotworów złośliwych, do których należy nerwiak zarodkowy, rdzeniak zarodkowy i mięsak Ewinga. Pojawiają się na wczesnych etapach życia i są niezwykle agresywne. Badania nad tymi nowotworami złośliwymi umożliwiają identyfikację najważniejszych zmian bardziej wyraziście, niż w przypadku guzów u dorosłych, u których mutacje kumulują się przez całe życie.

Finansowany ze środków UE projekt ASSET (ASSET: Analysing and striking the sensitivities of embryonal tumours) obejmował najnowocześniejsze metody genomiki, transkryptomiki, proteomiki i modelowania matematycznego, aby dokonać analizy patogenezy ET. Konsorcjum wyszło z założenia, że we wszystkich guzach typu ET występują takie same aberracje w głównej sieci szlaków sygnałowych oraz postanowili zmapować je i zidentyfikować cele terapeutyków. Aby lepiej poznać aberracje szlaków i ich sieci, stosowano technologie omiczne i techniki obliczeniowe.

Ważną innowacją powstałą w projekcie ASSET było zastosowanie modeli matematycznych jako wysoce dokładnych biomarkerów do stratyfikacji pacjentów i dokonywania wyboru terapii. Dzięki temu konsorcjum wychwyciło mechanizmy patogenezy ET. W przypadku nerwiaka zarodkowego ustalono, że biomarkerem wysokiego ryzyka jest nieprawidłowość telomerazy. Oczekuje się, że to odkrycie znacząco ułatwi klasyfikację chorób i przewidywanie ryzyka w momencie rozpoznania.

Aby zaprojektować i opracować nowe terapie, konsorcjum przyjęło holistyczne, zintegrowane podejście farmakologii systemów, polegające na identyfikacji szeregu potencjalnych celów, szlaków, w które można uderzyć lekami, oraz związków o właściwościach inhibitorów wzrostu. Odkryto ponadto molekuły do stosowania w terapii na bazie miRNA, które kompensowały braki miRNA będących supresorami guza lub neutralizowały onkogenne miRNA w ET.

Sporo uwagi poświęcono wyjaśnieniu biologii nadekspresji MYCN (pochodzący z nerwiaka zarodkowego homolog onkogenu wirusowego v-myc mielocytomatozy ptaków), którą stwierdza się w grupie pacjentów o bardzo trudnej w leczeniu postaci nerwiaka zarodkowego. Ponadto badacze zidentyfikowali cechę podatności na nowotwór złośliwy, związaną z opornością na stres replikacyjny.

W kontekście terapii scalenie danych omicznych pozwoliło odkryć cele molekularne w obrębie szlaków sygnałowych MAPK i Wnt oraz metody postępowania wobec MYCN, c-Myc i EWS-FLI1 w przebiegu ET. Co ciekawe, badacze zaobserwowali, że skuteczność leków jest uzależniona od momentu ich podania.

Podsumowując, mechanistyczny wgląd w patogenezę ET, uzyskany dzięki projektowi ASSET, pomoże stratyfikować pacjentów i wypełni lukę między odkryciami naukowymi a wiedzą stosowaną. Osiągnięcia projektu, od celów molekularnych po nowe połączenia leków, znacząco poprawią obecne, niepokojące statystyki w leczeniu młodych pacjentów z ET.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nowotwory zarodkowe, nerwiak zarodkowy, rdzeniak zarodkowy, mięsak Ewinga, ASSET, MYCN
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę