Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ilościowa ocena wartości organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO) pracujące nad problemami zrównoważonego rozwoju mierzą sukces projektu w oparciu o określone wskaźniki. Należy opracować i przetestować nowe wskaźniki oparte na wartościach, takie jak dobrobyt, aby precyzyjnie mierzyć wpływ tych organizacji na społeczeństwo.
Ilościowa ocena wartości organizacji społeczeństwa obywatelskiego
Praca CSO opiera się na wymiernych wskaźnikach stanowiących miarę sukcesu, w szczególności w obszarze zrównoważonego rozwoju. Często jednak najważniejsze wskaźniki oparte są na wartościach i tym samym trudne do zmierzenia. Obecnie naukowcy i CSO połączyli swoje siły w celu identyfikacji i przetestowania zestawu wskaźników opartych na wartościach, przeznaczonych do stosowania przez CSO oraz środowiska akademickie.

Projekt ESDINDS został sfinansowany ze środków UE i postawił sobie za cel opracowanie bardziej przydatnych wskaźników służących do pomiaru wpływu wywieranego przez projekt oraz jego sukcesu. Drugim celem projektu była poprawa środowiskowego wpływu projektów CSO w drodze współpracy ze środowiskami akademickimi.

Aby opracować zestaw narzędzi dla wskaźnika opartego na wartościach, naukowcy badali wspólnie z CSO rozwój biznesu, wiary, edukacji i społeczności w celu identyfikacji ważnych wartości w pełnym zakresie działań obywateli. Informacje zwrotne dotyczące znaczenia, wiarygodności, mierzalności i przydatności tych danych dla CSO wykorzystano w celu dopracowania zestawu wskaźników przeznaczonych dla szerokiego zakresu zastosowań.

Prace realizowane w ramach projektu zaowocowały zestawem 166 przydatnych i istotnych wskaźników opartych na wartościach, znajdujących zastosowanie w szerokim zakresie CSO. Wskaźniki te są już stosowane i są powszechnie dostępne w Internecie pod postacią zestawu narzędzi o nazwie WeValue.

Opracowanie i wdrożenie tego zestawu narzędzi przerosło już oczekiwania związane z jego sukcesem. Narzędzie to stanowi ważny krok naprzód w drodze do monitorowania i oceny CSO i nadal będzie ono zmieniało sposób, w jaki wartości są poddawane ocenie ilościowej w życiu obywatelskim i akademickim.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę