Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bezpieczniejsza Europa dzięki mocniejszym sieciom bezpieczeństwa

Europejskie sieci bezpieczeństwa zgłaszają zastrzeżenia dotyczące promowania innowacji, stworzenia prawdziwie europejskiego rynku bezpieczeństwa i zwiększania konkurencyjności. Jedna z inicjatyw europejskich połączyła najważniejsze podmioty w tej dziedzinie, tworząc plan badań i rozwoju w zakresie europejskich badań i analiz dotyczących bezpieczeństwa.
Bezpieczniejsza Europa dzięki mocniejszym sieciom bezpieczeństwa
Przyjmując za punkt wyjścia osiągnięcia wcześniejszych inicjatyw z zakresu badań nad bezpieczeństwem, finansowany ze środków UE projekt CRESCENDO zajął się umocnieniem sieci bezpieczeństwa utworzonej dzięki tym inicjatywom i rozszerzaniem jej zakresu.

Partnerzy projektu zajęli się rozbudową sieci bezpieczeństwa obejmującej instytucje publiczne, przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), środowiska akademickie i think tanki z krajów EU-27, szczególnie nowych państw członkowskich i krajów stowarzyszonych.

W takim kontekście wzmocnienia sieci, zespół projektu zrealizował dziewięć warsztatów stanowiących część szerszego procesu konsultacji z poszerzoną społecznością. Warsztaty skupiły się nie tylko na badaniach, ale również na innowacji. Wśród celów znalazło się w szczególności uzyskanie oceny bezpieczeństwa krajowego poprzez zgromadzenie danych wejściowych i sformułowanie jednogłośnych rekomendacji. Oprócz wymiany przemyśleń i pomysłów celem projektu było uzyskanie lepszej wiedzy na temat lokalnej sytuacji w nowych państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych.

Partnerzy projektu przyjrzeli się ewolucji zagrożeń na rynku bezpieczeństwa i dokonali oceny ryzyka. Zestawiono przepisy i kwestie standaryzacji w celu tworzenia ujednoliconych i dobrze zdefiniowanych praw, polityk i standardów w skali całej UE.

Opracowano rekomendacje mające usprawnić powiązania między środowiskami akademickimi, przemysłem, MŚP i sektorem usług. Ponadto, zidentyfikowano optymalną strukturę łańcucha dostaw w dziedzinie bezpieczeństwa.

Opracowany został strategiczny plan badań i rozwoju mający wspomagać kluczowe podmioty w przygotowywaniu europejskich i krajowych programów w dziedzinie bezpieczeństwa. Sformułowano też rekomendacje dotyczące przyszłych programów oraz podtrzymywania kontaktów i dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Projekt CRESCENDO wzmocnił najważniejsze z istniejących sieci bezpieczeństwa i zaproponował kierunki przyszłych działań mających zapewnić ich długofalowe utrzymanie. Wyniki projektu mają duże znaczenie dla rozwoju strategicznego i konkurencyjności europejskiego sektora bezpieczeństwa.

Powiązane informacje

Tematy

Security

Słowa kluczowe

Sieci bezpieczeństwa, badania nad bezpieczeństwem, ocena bezpieczeństwa, plan badań i rozwoju
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę