Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EUMAGINE — Wynik w skrócie

Project ID: 244703
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Belgia

Jak postrzegają Europę mieszkańcy innych części świata?

W ramach finansowanej przez UE międzynarodowej i międzyregionalnej inicjatywy zbadano, jak poza Europą postrzegane są prawa człowieka i demokracja w UE. Celem było określenie wpływu tej percepcji na aspiracje i decyzje dotyczące międzynarodowej migracji.
Jak postrzegają Europę mieszkańcy innych części świata?
Uczestnicy projektu EUMAGINE badali, w jaki sposób Europa jest postrzegana poza UE i jak postrzeganie to wpływa na aspiracje i decyzje dotyczące migracji. Analizowano, jak świadomość ludzi na temat demokracji i praw człowieka w ich regionach i krajach ojczystych oraz na temat potencjalnych miejsc migracji wpływają na ich intencje dotyczące migracji. Badana populacja liczyła 2000 osób w wieku 18-39 lat w każdym z czterech krajów: Maroku, Senegalu, Turcji i na Ukrainie.

Samą próbę wyemigrowania do Europy poprzedzają aspiracje dotyczące migracji. Mogą być one powiązane z percepcją demokracji i praw człowieka zarówno w Europie, jak i w kraju pochodzenia. W naszej definicji praw człowieka i demokracji mieszczą się takie pojęcia, jak korupcja, bezpieczeństwo, wolność wypowiedzi, swoboda kulturalna, możliwość zatrudnienia, bezpieczeństwo socjalne oraz jakość opieki zdrowotnej i edukacji. Informacje na temat takiej percepcji i aspiracji oraz ewentualnych powiązań i czynników determinujących mogą być zatem niezbędne do prowadzenia świadomej polityki migracyjnej w Europie.

Wyniki projektu EUMAGINE ilustrują znaczenie postrzegania praw człowieka i demokracji w kraju ojczystym oraz docelowym w kontekście wyjaśnienia aspiracji dotyczących migracji. Kwestie te badano, analizując poglądy ludzi na temat możliwości zatrudnienia i poziomu korupcji, szans edukacyjnych i równości płci. Analiza ta wykazała, że negatywne postrzeganie możliwości zatrudnienia i poziomu korupcji w kraju pochodzenia z jednej strony oraz pozytywne postrzeganie zatrudnienia poziomu korupcji w Europie z drugiej pozytywnie wpływają na aspiracje dotyczące migracji. Należy jednak zaznaczyć, że postrzegane poziomy korupcji w ojczyźnie oraz w Europie nie miały znaczącego wpływu na aspiracje dotyczące migracji wśród respondentów z Maroka, podczas gdy badani z Turcji i Senegalu nie znajdowali się pod znaczącym wpływem postrzeganych poziomów korupcji w Europie. Co ciekawe, wyniki te wskazują, że postrzeganie możliwości zatrudnienia w kraju ojczystym oraz w Europie odgrywają istotniejszą rolę w kształtowaniu aspiracji migracyjnych niż postrzegany poziom korupcji.

Ponadto, ustalono znaczenie szeregu cech osób lub gospodarstw domowych dla przewidywania aspiracji dotyczących migracji. Jako znaczące określono czynniki, takie jak płeć czy cechy związane z cyklem życiowym (np. wiek czy stan cywilny). Należą do nich także zamożność gospodarstwa domowego i poziom wykształcenia, choć te różnią się znacznie w zależności od kraju i regionu. Międzynarodowe analizy jakościowe wykazały, że w szczególności w przypadku kobiet małżeństwo i/lub rodzicielstwo związane jest z mniejszymi aspiracjami migracyjnymi.

Wyniki projektu EUMAGINE przyczynią się do uaktualnienia stanu badań i będą pomocą dla międzynarodowych działań badawczych. Zgromadzone informacje i wiedza ułatwią kształtowanie polityki na szczeblu krajowym i europejskim, a ostatecznie przyczynią się do budowy bardziej zrównoważonych, konkurencyjnych gospodarczo i spójnych społeczeństw.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę