Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EELIAD — Wynik w skrócie

Project ID: 212133
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT

Tajemnice węgorzy

W ostatnich latach europejskie populacje węgorzy drastycznie spadły, jednak nowe badania może pomóc w zapewnieniu zrównoważoności tego ważnego źródła pożywienia.
Tajemnice węgorzy
Połowy żółtych i srebrnych węgorzy zmniejszyły się z 40 tys. ton w latach 60. ubiegłego wieku do zaledwie 20 tys. ton w chwili obecnej. Dotychczas naukowcy niewiele wiedzieli na temat procesów ekologicznych odpowiadających za ten spadek, głównie z powodu trudności technicznych w zakresie badania populacji węgorzy.

Naukowcy uczestniczący w finansowanym przez UE projekcie EELIAD ("European eels in the Atlantic: Assessment of their decline") z powodzeniem śledzili ruchy węgorzy na odległość ponad 3 tys. km do lokalizacji w pobliżu Grzbietu Śródatlantyckiego. Udało im się stworzyć mapę szlaków migracji na tarło węgorzy europejskich i uzyskać wgląd w zachowanie tych ryb w okresie migracyjnym trwającym ponad dziewięć miesięcy.

Zespół zidentyfikował także czynniki wpływające na skuteczność migracji węgorzy, włącznie z niezaobserwowanym dotychczas zjawiskiem drapieżnictwa przybrzeżnego i oceanicznego. Badania prowadzone w Irlandii, Hiszpanii i Francji pokazały, że zmiany w działaniach na rzecz rybołówstwa i zarządzania zasobami wodnymi wpłynęły także na dynamikę populacji węgorza w ostatnich dziesięcioleciach.

Inne badania wykazały, że wahania ciśnienia i temperatury prawdopodobnie kontrolują dojrzewanie węgorzy i cykle reprodukcyjne. Ta nowa wiedza jest przydatna w doskonaleniu akwakultury węgorzy, pozwalając zmniejszyć nacisk na zasoby dzikie.

Projekt EELIAD przyniósł także pierwsze badanie genetyczne populacji europejskich i amerykańskich larw węgorzy z próbek uzyskanych na terenach tarła, uzupełnione przez dane dotyczące europejskiego węgorza we wczesnej fazie rozwoju. Wyniki sugerują, że europejskiego węgorza należy uznać za klasyczny przykład panmiksji (przypadkowego łączenia się w pary) i traktować w odpowiedni sposób.

Dalsze dane wykazały, że istnieją niewiadome związane z obecną klasyfikacją i oceną stanu i jakości węgorza srebrnego. Zespół projektu EELIAD skupił się zatem na dopracowaniu protokołów identyfikacji węgorza srebrnego i stworzeniu nieinwazyjnych testów pozwalających wykryć ważne choroby.

Co ciekawe, działania związane ze śledzeniem szlaków węgorzy wzbudziły zainteresowanie filmowców z Irlandii, Hiszpanii, Francji, Szwecji, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych. Łącznie powstało 10 etiud filmowych. Według badaczy zespołu EELIAD film dokumentalny zatytułowany "The Mystery of Eels" (Tajemnice węgorzy) to przejmująca historia o znaczeniu prawidłowego zarządzania zasobami węgorzy i ich siedliskami.

Wiedza z zakresu biologii i ekologii wygenerowana przez zespół EELIAD pomoże zdefiniować zrównoważone i uzasadnione praktyki zarządcze. Ma to duże znaczenie, ponieważ globalna produkcja węgorza ma wartość powyżej 2 mld euro.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę