Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Abecadło przepisywania leków

Leki to ważny element opieki zdrowotnej, jednak mogą być trudne do "przełknięcia" przez pacjentów. W związku z tym, że połowa pacjentów w Europie nie przyjmuje leków zgodnie z zaleceniami lekarza, w ramach wspieranego przez UE projektu zidentyfikowano sposoby na zwiększenie posłuszeństwa pacjentów.
Abecadło przepisywania leków
Leki stanowią rdzeń współczesnej medycyny. Nie tylko ratują życie, ale i poprawiają jakość życia oraz stan zdrowia pacjentów. Jednak aby leki były skuteczne, należy przyjmować je zgodnie z zaleceniami lekarza. Niestety podobno aż połowa pacjentów w Europie nie stosuje się do zaleceń lekarzy, przez co można zaobserwować brak reakcji na terapię, progresję chorób oraz zwiększenie ciężaru ekonomicznego spoczywającego na pacjentach, ich bliskich i społeczeństwie.

Projekt ABC to finansowana przez UE inicjatywa, której celem jest dostarczenie danych empirycznych na temat tego, jak zachęcać pacjentów do przestrzegania zaleceń lekarzy w sprawie przyjmowania leków i jak usprawnić przyjmowanie leków w Europie. Projekt, skupiający się na różnych sektorach klinicznych, środowiskach opieki społecznej i grupach populacji, zidentyfikował czynniki warunkujące niestosowanie się do zaleceń i zbadał stosowane obecnie praktyki zarządzania procesem przestrzegania zaleceń. Członkowie projektu ABC dokonali oceny efektywności różnych interwencji i opracowali zalecenia dotyczące polityki dla pracowników służby zdrowia, decydentów, pacjentów, branży i społeczności badawczej.

Spośród 771 poszczególnych czynników niestosowania się do zaleceń zidentyfikowanych przez zespół ABC, większość związana była z implementacją, podczas gdy zaledwie 47 wiązało się z wytrwałością w stosowaniu leku. Oznacza to, że sposoby na poprawę implementacji mogą mieć ogromny wpływ.

W związku z tym zespół uznał, że pacjentów należy wspierać, dostarczać im informacji i kształcić ich z chwilą przepisania leku. Specjaliści ds. opieki zdrowotnej również wymagają kształcenia i szkolenia w zakresie opieki ukierunkowanej na pacjenta, identyfikowania i reagowania na niestosowanie się do zaleceń, a także wybierania właściwych kroków interwencyjnych.

W tym celu zespół ABC zaleca, by obie strony omówiły przekonania i preferencje pacjenta dotyczące leczenia, zawiązały partnerstwo i wzajemne zaufanie i wspólnie podejmowały decyzje w sprawie leczenia.

Co więcej, na ile to możliwe, branża powinna uprościć dawkowanie leków, a pracownicy służby zdrowia powinni priorytetowo traktować wspieranie pacjentów w przestrzeganiu zaleceń dotyczących stosowania leków. Ważne jest również, by rządy państw zwiększały świadomość opinii publicznej, promowały skuteczne interwencje i wspierały dalsze badania w tej dziedzinie.

Dzięki zintegrowanemu zestawowi zaleceń opracowanemu w ramach projektu stosowanie się do zaleceń w sprawie przyjmowania leków może stać się dziecinnie proste, przynieść ogromne korzyści pacjentom, ich rodzinom i społeczeństwu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę