Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

J - BILAT — Wynik w skrócie

Project ID: 244310
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Japonia

Promowanie współpracy europejsko-japońskiej w dziedzinie nauki, technologii i innowacji

Współfinansowany przez UE projekt stworzony w celu promowania i rozwijania europejsko-japońskiej współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innowacji działa na rzecz usprawniania współpracy badawczej między projektami z tych regionów.
Promowanie współpracy europejsko-japońskiej w dziedzinie nauki, technologii i innowacji
Nauka, technologia i innowacja to obszary, w których szczególnie korzystna jest współpraca oraz upowszechnianie informacji o projektach badawczych i ich wynikach. Projekt J-BILAT ("BILAT in Japan") zwiększał świadomość siódmego programu ramowego UE (7PR) i programu Horyzont 2020 wśród japońskich badaczy, przedsiębiorstw, instytutów badawczych i instytucji rządowych.Jego celem było promowanie współpracy europejsko-japońskiej i postępów naukowo-technologicznych.

Uczestnicy projektu J-BILAT stwierdzili, że istotną barierę dla współpracy stanowi język oraz utrudniona dostępność tłumaczeń japońskich aktów prawnych. Aby temu zaradzić, utworzono stanowisko pomocy oraz opracowano wzorcowe tłumaczenie ustawy o państwowym szkolnictwie wyższym. Podjęto działania zmierzające do zapewnienia współdziałania systemów rejestracji. Uczestnicy projektu wspomagali sprawną komunikację i negocjacje podczas inicjowania i koordynowania projektów.Zespół pomagał też w umawianiu spotkań promujących współpracę i inicjatywy badawcze.

Członkowie konsorcjum opublikowali obszerne artykuły na temat 7PR i innych inicjatyw, dodatkowo inicjując kampanię medialną mającą na celu informowanie potencjalnych partnerów japońskich o prowadzonych badaniach europejskich. Wygłoszono szereg prezentacji na konferencjach i seminariach organizowanych zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne. Na odczyt promujący współpracę między przemysłem a środowiskami akademickimi zaproszono menedżerów ds. badań i rozwoju z największych japońskich firm, członków podkomitetu planowania programowego, członków komitetu technologii przemysłowych oraz przedstawicieli japońskiego stowarzyszenia przemysłowego Keidanren.

Działania projektu J-BILAT zmierzające do zwiększenia świadomości 7PR i programu Horyzont 2020 skutecznie wzbudziły zainteresowanie po stronie partnerów japońskich. Pomyślne utworzenie struktury punktów kontaktowych 7PR i programu Horyzont 2020 w Japonii pozwoliłoby dodatkowo usprawnić i poszerzyć współpracę europejsko-japońską w dziedzinie nauki, technologii i innowacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę