Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ECOGENES — Wynik w skrócie

Project ID: 264125
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Hiszpania

Wiedza na temat bioróżnorodności regionu Morza Śródziemnego

Modernizacja hiszpańskiego centrum badawczego pozwoli pogłębić wiedzę na temat wpływu zmian globalnych na geny, gatunki, społeczności i ekosystemy.
Wiedza na temat bioróżnorodności regionu Morza Śródziemnego
Stacja biologiczna Donana (EBD) należąca do Hiszpańskiej Rady ds. Badań Naukowych (CSIC) prowadzi ważne badania dotyczące ekologii Morza Śródziemnego. Przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy jest wpływ globalnych zmian na bioróżnorodność.

Finansowany przez UE projekt "Adapting to global change in the Mediterranean hotspot: From genes to ecosystems" (ECOGENES) powstał, aby wspierać badania na EBD-CSIC. Zespół koncentrował się na badaniach genetycznych, modelowaniu ekologicznym oraz badaniach ekofizjologicznych dotyczących endemicznych gatunków roślin i zwierząt.

Dzięki projektowi ECOGENES powstało nowe laboratorium izotopów trwałych oraz zmodernizowano istniejące laboratoria ekologiczne, w szczególności laboratorium ekologii molekularnej. Do innych osiągnięć należy zatrudnienie doświadczonych badaczy oraz organizacja wymian, międzynarodowych spotkań i szkoleń. Na zakończenie projektu, na jednej z głównych ulic Sewilli można było zobaczyć specjalną wystawę (http://ecogenes.blogspot.com.es/) .

Uczeni opublikowali szereg artykułów naukowych i umocnili współpracę międzynarodową, mają też na koncie szereg innych ważnych osiągnięć. Wśród nich można wymienić publikację książki na temat bagien w Donana, stworzenie specjalnego serwera badawczego, zbadanie różnych genomów (w tym rysia iberyjskiego) oraz opracowanie predykcyjnego modelu ekologicznego.

Zwiększenie potencjału kadrowego i infrastrukturalnego na EBD-CSIC pozwoli umocnić pozycję instytutu jako lidera w tej dziedzinie. Wiedza uzyskana dzięki tym zmianom będzie mogła zostać wykorzystana przy tworzeniu polityk mających na celu ograniczenie utraty bioróżnorodności w regionie Morza Śródziemnego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bioróżnorodność, zmiany globalne, ekosystemy, stacja biologiczna Donana, ekologia, badania genetyczne, modelowanie ekologiczne, badania ekofizjologiczne, ryś iberyjski
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę