Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IndustryTech2012 — Wynik w skrócie

Project ID: 290567
Źródło dofinansowania: FP7-NMP
Kraj: Dania

Konferencja otwiera nowy rozdział technologii przemysłowych

Od nanotechnologii po zaawansowane materiały i procesy, konferencja Industrial Technologies 2012 utorowała drogę ku nowym partnerstwom publiczno-prywatnym (PPP), pomagając rozwijać europejski przemysł.
Konferencja otwiera nowy rozdział technologii przemysłowych
Przemysł i produkcja ewoluują szybko w praktycznie każdej dziedzinie pod wpływem licznych nowych procesów produkcyjnych (NMP), wykorzystujących ostatnie zdobycze nanonauki, nanotechnologii i nanomateriałów. Od sektora motoryzacyjnego po budowlany, w przemyśle pojawia się wiele obiecujących nowych technologii i materiałów, które mogą tchnąć nowe życie w europejską gospodarkę. W ramach finansowanego ze środków UE projektu INDUSTRYTECH2012 ("Industrial Technologies conference 2012") zorganizowano bogaty program wydarzeń poświęconych tym opartym na zaawansowanej wiedzy procesom i produktom, mający wesprzeć wzrost w Europie.

Podczas konferencji, która odbyła się w Aarhus (Dania) w czerwcu 2012 r., analizowano, w jaki sposób Europa mogłaby w ciągu najbliższej dekady stać się pionierem w produkcji energooszczędnych budynków i niskoemisyjnych pojazdów. Uczestnicy zastanawiali się nad technologiami, które mogłyby by pomóc w uporaniu się z problemami i wykorzystaniu szans stojących przed europejską gospodarką, proponując konkretne rozwiązania, dzięki którym Europa mogłaby w pełni wykorzystać swój potencjał innowacyjności.

Podczas INDUSTRYTECH2012 odbyło się kilka warsztatów, spotkań i sesji plenarnych, podczas których omawiano inwestycje w innowacje i badania naukowe, mobilność naukowców, przyciąganie wiedzy oraz wspólne plany badawcze. Podkreślano też potrzebę wspierania kreatywności i przedsiębiorczości w edukacji.

W konferencji wzięło udział w sumie 777 delegatów wysokiego szczebla z 37 krajów, którzy spotkali się z prelegentami ze świata nauki, administracji państwowej i przemysłu, omawiając kwestie dotyczące europejskiego wzrostu i konkurencyjności do roku 2020. Wydarzenie koncentrowało się na synergiach związanych z nanotechnologią, zaawansowanymi materiałami i innowacyjnymi technologiami produkcyjnymi, mających być impulsem dla ożywienia gospodarczego w Europie.

Co ważne, wizję tę oparto na PPP i innowacji w przemyśle produkcyjnym, motoryzacyjnym, budowlanym i przetwórczym, co zostało podkreślone we wspólnie opracowanej deklaracji nt. technologii przemysłowych. List podpisało wiele zainteresowanych stron PPP, w tym Europejska Inicjatywa na rzecz Samochodów Ekologicznych (EGCI), co powinno być istotnym wsparciem dla światowej konkurencyjności Europy dzięki silnym efektom synergii. Więcej informacji na temat konferencji i deklaracji można znaleźć na stronie internetowej (http://www.industrialtechnologies2012.eu online).

Zorganizowana równolegle trzydniowa wystawa odegrała ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności dzięki zaprezentowaniu najnowszych produktów I rozwiązań technicznych związanych z tematami poruszanymi podczas konferencji. Ponadto, zorganizowano dwudniową sesję plakatową, która była doskonałą okazją do promowania innowacyjnych badań w dziedzinie technologii przemysłowych. Odbyło się także spotkanie między potencjalnymi partnerami biznesowymi. Nadchodzi nowa era dla europejskiego przemysłu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę