Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Epidemiologia w Afryce

Jeden z unijnych programów zapewnił finansowanie, szkolenia i wsparcie dla rozwoju kariery naukowej ponad 20 afrykańskich naukowców ubiegających się o tytuł doktora z dziedziny epidemiologii.
Epidemiologia w Afryce
W świecie, w którym nowo pojawiające się zakażenia i choroby związane z ubóstwem są na porządku dziennym, badania epidemiologiczne spełniają bardzo ważną rolę. Jest to szczególnie istotne w Afryce, gdzie niedoskonała infrastruktura i duża zapadalność na choroby zakaźne sprawia, że epidemie chorób są częstym problemem.

Projekt APARET (African programme for advanced research epidemiology training) miał na celu koordynację zaawansowanego programu szkoleniowego dla absolwentów programów szkoleń terenowych (laboratoryjnych) dotyczących epidemiologii w Afryce.

Po przyznaniu stypendiów APARET nawiązano z lokalnymi instytucjami dwuletnie kontrakty na badania epidemiologiczne pod okiem mentorów z projektu APARET. Podczas pierwszego roku stypendyści uczestniczyli w warsztatach i seminariach, aby zdobyć umiejętności dotyczące tworzenia projektów i pisania wniosków o dofinansowanie. W drugim roku projektu każdy ze stypendystów pracował indywidualnie nad projektem badawczym i wnioskiem o dofinansowanie badawcze.

Projekt APARET ufundował badania z dziedziny epidemiologii dla 3 grup liczących po 8 afrykańskich naukowców każda, z których 23 z powodzeniem ukończyło program. Stypendyści pracowali nad różnymi tematami, w tym szczepionką przeciwko rotawirusom, mającą wyeliminować choroby przebiegające z gorączką u noworodków i niemowląt.

Wszyscy stypendyści pracowali w swoich rodzimych placówkach w Burkina Faso, Ghanie, Nigerii, Tanzanii, Ugandzie i Zimbabwe. Odbywali szkolenia zawodowe i otrzymywali wsparcie od swoich opiekunów naukowych oraz zdalną pomoc mentorów.

Projekt APARET będzie miał długofalowy wpływ na afrykańską epidemiologię poprzez budowanie lokalnego potencjału badawczego i rozwój miejscowych, afrykańskich instytucji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Epidemiologia, Afryka, naukowcy ubiegający się o stopień doktora, choroby
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę